La Perla - Perlatone

Societat

La Perla proposa un decorat conceptual: els colors s’apoderaran del carrer, i es volen diferenciar de la resta mitjançant una temàtica decorativa que permetrà als visitants fer la seva pròpia interpretació. A l’inici es trobaran un degradat de colors, que a mesura va avançant el carrer esclataran en una cruïlla i s’acabarà amb el carrer mudat de blanc. La portalada estarà decorada amb elements de la vida real que relacionem amb colors (rosa que l’amor s’hi posa!) i al final del carrer hi haurà un arc amb quadres blancs. El sostre estarà decorat amb una barreja d’elements que reflectiran els colors del terra. Aquest any Perla col·labora amb persones grans que viuen en pisos tutelats donant al carrer un punt més social.

  • Activitat recomanada. Guapa Festival i Las Tope Dramáticas. Dilluns 19 a les 23.00 h.