Les casetes d’Encarnació ja van estar a punt d’anar a terra el 1974

Societat

La negociació política, tècnica i judicial sobre les casetes d’Encarnació està en marxa ja en tots els fronts sense que se sàpiga encara si el seu final serà el mateix que el que va succeir ara fa més de 40 anys. Tal com recull la memòria de la proposta de modificació del Pla General Metropolità que ara pretén implantar una escola bressol en aquests terrenys a fi de blindar millor el seu caràcter d’interès públic, el 1974, l’aleshores propietari oficial, Ramon Campalans va encarregar a l’arquitecte Albert Barbosa el projecte d’un nou edifici a l’espai de les casetes d’Encarnació amb tres escales de veïns. L’edifici de nova planta preveia l’enderroc de les casetes i la reedificació d’un bloc de pisos que havia de tenir soterranis, planta baixa i 5 pisos d’alçada,amb 11 habitatges per planta.

Barbosa, famós com a autor de l’antic pavelló del Joventut de Badalona, va fer una proposta d’aprofitament màxim del sòl edificable i el va presentar el juliol de 1974. Però, gairebé fil per randa amb el que ha succeït ara, el projecte estava afectat per una suspensió de llicències i calia redactar un pla especial. El permís no es va atorgar i va quedar en suspens fins que el desembre de 1976 es va comunicar al promotor que es denegava d’acord amb la nova afectació de la finca segons el nou Pla General Metropolità (PGM).

L’aprovació del PGM va salvar les cases de l’enderroc, no perquè les protegís com a equipament, com ara s’està intentant, sinó perquè la nova qualificació (casc antic de substitució d’edificació antiga i remodelació física pública) no permetia un projecte com el presentat pels promotors l’any 1974.

No es va produir cap més projecte fins al presentat l’any 2017 i que també preveia l’enderroc de les finques. Ara Ramon Campalans ha cedit la negociació a la següent generació.