L’escola Rius i Taulet, escollida refugi climàtic

Deu escoles de la ciutat, una per Districte, han estat escollides per convertir-se en un refugi climàtic i pendre mesures per reduir l’impacte de les altes temperatures, com ara instal·lar elements d’aigua i vegetació i rehabilitar els edificis. L’Escola Vila Olímpica, impulsora del projecte, n’és l’onzena. A Gràcia, la representant és l’escola Rius i Taulet, que aplicaria les mesures l’estiu de 2020.

Els refugis climàtics són espais preparats per reduir l’impacte de l’escalfament global, especialment l’augment de les temperatures. Segons les previsions, si no s’apliquen mesures per mitigar el canvi climàtic, l’any 2050 la temperatura pujarà 2 ºC, un increment que afecta especialment els col.lectius més vulnerables, com la infància i la gent gran. Per aquest motiu, la ciutat es prepara per abordar aquest desafiament amb projectes com “Adaptació climàtica a les escoles blava, verda i grisa”, una iniciativa municipal que ha rebut el reconeixement i el suport econòmic de la Comissió Europea i que transformarà alguns centres educatius públics en refugis climàtics. El projecte té un pressupost de cinc milions d’euros (quatre de fons europeus i un d’aportació municipal). La proposta es basa a aplicar diverses millores en els equipaments, identificades amb tres colors:

  • Blau, instal.lació de punts d’aigua de diferents característiques.
  • Verd, incorporació de zones d’ombra i vegetació.
  • Gris, intervencions als edificis per millorar-ne l’aïllament tèrmic i l’eficiència energètica.

Les actuacions es duran a terme en deu escoles, una a cada districte, a més d’un onzè centre, l’Escola Vila Olímpica, que és impulsora del projecte.

Un cop escollides tots els centres educatius, ha començat la fase de concreció de la proposta, la metodologia i el calendari amb la comunitat educativa. Aquesta fase implica tots els agents impulsors del projecte amb l’objectiu de crear una xarxa de treball oberta i participativa. Els escolars també tenen un paper important a l’hora de dissenyar les solucions climàtiques i avaluar les accions. Així, segons les previsions, a partir del mes de setembre va començar el treball amb el professorat, i durant l’estiu del 2020, aprofitant el període no lectiu, s’aplicarien les mesures acordades. Amb aquest calendari de treball, els refugis climàtics escolars estarien a punt per obrir les portes l’estiu del 2021.