Formació i debat sobre les necessitats climàtiques dels centres educatius

El projecte ja va començar ja caminar a inicis del curs passat, quan es va anunciar que Barcelona havia estat seleccionada per desenvolupar un projecte d’implementació de solucions per afrontar les conseqüències del canvi climàtic als centres educatius. Al llarg d’aquest primer trimestre, les deu escoles seleccionades han començat a treballar. Fins ara, s’han realitzat tres sessions de formació per al professorat implicat en el projecte, en les quals s’ha reflexionat sobre què és el canvi climàtic i quines oportunitats es donen a l’escola per poder treballar-lo i plantejar així activitats d’aprenentatge, conscienciació i comunicació. També s’ha aprofundit en les mesures científiques que es realitzaran a les escoles per tal de monitorar els canvis i com aquestes poden ser aprofitades com a contextos d’aprenentatge. D’una banda, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) deixarà instruments i farà un taller sobre mesures relacionades amb el CO2 i paràmetres meteorològics (vent, temperatura, pressió ambiental). L’ISGlobal prendrà mesures ambientals, de salut i benestar i d’usos dels espais per tal d’analitzar la qualitat ambiental, les actituds i percepcions ambientals, els aspectes cognitius, la interacció i relacions socials i l’activitat física. Per últim, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) analitzarà diferents indicadors de benestar i valorarà qualitativament la implementació de les intervencions i els possibles efectes percebuts en l’alumnat, professorat i resta de comunitat. Paral.lelament, un equip d’arquitectes s’ha reunit amb representants de la comunitat educativa de les Escoles Refugi per a escoltar les necessitats que han detectat en relació amb l’adaptació al canvi climàtic i presentar-los el catàleg de propostes per a implementar. Amb tota aquesta informació, cada escola ha fet una priorització de les propostes.