La Festa Major tanca el debat sobre seguretat reforçant el dispositiu d’Urbana i Bombers

Societat

Els retocs en el model de seguretat de Festa Major, després dels greus incidents de l’estiu passat amb l’incendi provocat de dos guarnits i agressions masclistes (una segons Mossos, cinc segons els moviments socials), passaran per reforçar el dispositiu de Guàrdia Urbana amb una patrulla fixa a la part baixa del Torrent de l’Olla amb Llibertat o Bonavista (just on el 2019 es va incendiar el guarnit de Llibertat i va quedar afectat el bloc de pisos de Torrent de l’Olla 26). També per primera vegada hi haurà un dispositiu permanent de Bombers, un fet inèdit, si bé el pla d’emergències ha seguit molt de prop (i ha criticat internament) el volum d’alguns guarnits en els últims anys.

Les conclusions del debat iniciat el passat 22 d’octubre també afecten el sistema creixent de controladors de sentit únic de la majoria de carrers guarnits i es canviarà l’empresa. “La nova empresa rebrà una formació adequada perquè d’avançada ja conegui millor la feina que farà”, diu l’acta de la reunió. Per exemple, també es canviarà el protocol d’accessos a moments multitudinaris, com les hores i dies posteriors al coneixement de carrers guarnits guanyadors o la diada castellera de plaça de la Vila.

El Districte, la Fundació Festa Major, Guàrdia Urbana i Mossos també responen a l’alarma de les agressions masclistes proposant “deixar alguns llums encesos dins dels trams guarnits, un cop s’acabi la festa. S’ha descartat en aquest sentit tancar carrers de nit -una idea ja de l’any passat- i també posar una patrulla a cada guarnit.

Els principals acords

  1. Sistema de polseres per facilitar l’accés de veïns a carrers guarnits
  2. Nova empresa de controladors del sentit únic de carrers guarnits
  3. Patrulla fixa a Torrent de l’Olla/Llibertat al tancament de la festa
  4. Nou pla d’emergència amb dispositiu permanent de Bombers
  5. Més llums encesos a carrers guarnits per evitar agressions masclistes
  6. Nou protocol d’accessos a carrers premiats i diada castellera

Els principals desacords

  1. No al tancament de carrers guarnits de nit
  2. No a la proposta de dos agents per cada carrer guarnit
  3. El Districte no pot assumir cost de seguretat privada