La casa Pere Jaqués, annex del Park Güell, es restaurarà i guanyarà una sala de reunions

Societat

Cinc anys enrere s'havia pensat com a centre de visitants però el projecte es va quedar en un calaix i la casa Pere Jaqués, llogada per l'Ajuntament i gestionada per l'empresa pública B:SM, s'ha acabat utilitzant com a oficines annexes al Park Güell i com a espai de reunions puntuals amb el veïnat. Aquí, per exemple, es va presentar l'any passat en el marc de la comissió de mobilitat del Park Güell el nou pla de mobilitat de l'entorn del parc que aquesta setmana ha passat per aprovació definitiva i que instal·larà en breu -i amb cert retard- les pilones del nou àmbit pacificat.

La casa Pere Jaqués, però, té un nou projecte en execució imminent i que passa per una restauració externa però també per la creació d'una nova sala de reunions al primer pis. El casalot, de dues plantes i una característica torrassa, és l'última casa que veuen els visitants abans d'arribar al Park Güell pel carrer Sant Josep de la Muntanya i on s'hi ha instal·lat a tocar en els últims anys una de les guixetes d'informació del recinte. 

La memòria del projecte justifica el projecte pel "deteriorament i les noves necessitats" i es basa sobretot en la restauració de les façanes, el manteniment d'elements ornamentals, el reforçament d'alguns elements de seguretat i la redistribució interior. Per exemple, aquest deteriorament visible se centra en la balaustrada superior, on també la mala evacuació d'aigües ha provocat filtracions a l'edifici; se'n faran noves peces seguint el disseny original i s'arranjaran les canals i les gàrgoles.

Pel que fa a elements de seguretat, la finca presentava fins ara alguns punts perillosos com alguna reixa provisional entre el pati interior i el talús enjardinat. En aquest punt també s'havien erosionat els murs i les mitgeres i s'havien generat humitats a la finca del costat. L'espai es reforçarà amb una nova escala i una nova barana.

Finalment, a l'interior l'enderroc d'un envà permetrà sumar dues sales per guanyar una sala de reunions, cosa que evitarà les escenes de reunions amb els veïns asseguts fins a la porta d'accés que s'havien viscut en els últims temps.