Sagarra, Turó del Cargol, Rius i Taulet i Escola de les Aigües són els centres que més creixen en la preinscripció 2020

Societat

El tancament de la preinscripció per al curs 2020-2021, amb totes les peculiaritats i incerteses que imposa encara la crisi sanitària, ha abocat aquesta setmana ja dades sobre les preferències de les famílies amb centres destacats en creixement a Gràcia com Sagarra, Turó del Cargol, Rius i Taulet i l'Escola de les Aigües -ja a l'Eixample- pel que fa a P3 i Sedeta i Teresa Pàmies -l'antic Príncep de Girona, també a - pel que fa a ESO.
La coordinadora d'AMPA, que s'ha reunit dimecres amb el Dis­tric­te i el Consorci d'Educació, ha analitzat en tres blocs els resultats posant especial èmfasi en P3 en els casos de centres "forts" com Sagarra (25 places ofertades i 44 sol·licituds), Turó del Cargol (25 vs 35), Rius i Taulet (50 vs 41) i Escola de les Aigües (50 vs 61). En aquest primer bloc, a l'ESO, destaca Sedeta (60 vs 89) i Teresa Pàmies (89 vs 121).

Com en els últims temps però amb certa estabilitat a la baixa, els centres amb excés de sol·licitud habitual, com l'Univers i Teixidores, han seguit una tendència de normalització més enllà de l'esclat dels primers anys: en el primer cas les 49 places ofertades han rebut 65 sol·licituds (75 l'any 2019) i en el segon cas les 50 places ofertades han rebut 66 peticions (77 l'any passat).

La resta de centres, amb pujades i baixades sense una tendència clara, s'han adequat al voltant de l'oferta i només sobresurt les modificacions que podrà fer el Consorci a partir de la creació de dos bolets inicials a Pau Casals, que passa de 49 a 74 places ofertades i que ha rebut 45 sol·licituds (51 l'any passat), i Pare Poveda, que recupera la segona línia que l'any passat no va oferir i que torna a tenir 50 places ofertades amb 23 demandes (16 l'any 2019).

Un dels portaveus de la Coor­di­na­dora d'AMPA de Gràcia, Carles Medrano, ha matisat la possibilitat que aquestes xifres encara variïn a l'alça amb més demanda per als centres públics, com ja sol succeir a Gràcia des de fa tres anys. També, en la línia del comunicat que han fet públic per l'obertura de centres dilluns que ve, Medrano ha demanat que el debat se centri en el nou curs, amb garantia d'oferta presencial i al màxim d'uniforme entre centres propers.