Les joventuts d'ERC, als instituts fent campanya per difondre el català

Política