El Districte crearà una nova taula de drets LGTBI amb un informe anual

Política