AFA Patronat Domènech: “Els registres actuals de contaminació de l’aire al districte són alarmants”

L'escola se suma al moviment de la #RevoltaEscolar per demanar una major pacificació i seguretat als entorns escolars

Societat

Protesta de l'AFA Patronat Domènech contra la contaminació a les portes del centre educatiu
Protesta de l'AFA Patronat Domènech contra la contaminació a les portes del centre educatiu | Cedida

El passat mes de gener, l’AFA Patronat Domènech va decidir sumar-se al moviment de la #RevoltaEscolar que es va iniciar el desembre de 2020; al Districte ja son set les afa’s mobilitzades que demanen una major pacificació i seguretat als entorns escolars. Mireia Sánchez, membre de l’AFA del Patronat Domènech en dóna els detalls.

Quina és la vostra problemàtica a l’entorn escolar?
A l’entorn de l’escola es superen sistemàticament els límits que estableix la normativa europea respecte el diòxid de nitrogen (NO2, gas contaminant que emeten els vehicles), així com els límits que fixa l’OMS respecte les partícules PM10 (que són les petites partícules en suspensió que es generen amb la combustió dels vehicles). Així, l’escola es troba directament afectada pel gran volum de trànsit diari que suporta el carrer Gran, els Jardinets o la Diagonal.

Amb els efectes obvis pel que fa a soroll.
Aquest és l’altre problema (la façana principal es troba escassos 30 metres de Gran de Gràcia): no només fora de l’escola i en el camí escolar, sinó també dins del centre amb l’obligació actual de mantenir les finestres de les aules obertes.

I pel que fa a seguretat?
El volum de trànsit i la velocitat dels vehicles que pugen pel carrer Gran i creuen el pas de vianants que uneix el carrer Gràcia i la plaça Nicolás Salmerón suposen un perill per a tothom i especialment pels infants i totes les famílies que empren aquest camí escolar a diari. La porta del carrer Sant Pere Màrtir, on dona l’altra façana, és l’altre punt d’accés i sortida dels alumnes. Com que es tracta d’un carrer petit i estret, d’uns 5 metres d’amplada i sense voreres alçades, la recollida dels infants es fa ben bé enmig del carrer. L’escola col·loca una tanca cedida per l’Ajuntament a l’inici del carrer Domènech amb carrer Mozart perquè en horari d’entrada i sortida no hi transiti cap vehicle, atès que actualment és un espai que no té vigilància.

I això es respecta?
La realitat és que vehicles aliens a les famílies de l’escola, tant bicis, patinets i sobretot motos, fan cas omís a la tanca passant per l’espai que queda a cada costat de la tanca, i fins i tot algun vehicle directament l’enretira. Quan aquests vehicles tomben massa ràpid del carrer Domènech al carrer Sant Pere Màrtir suposen un perill per qui es troba enmig del carrer.

Davant de tot això, quines són les vostres principals reivindicacions?
Tot i que entenem que la problemàtica del carrer Gran també s’ha d’abordar des d’un àmbit d’actuació més ampli, les famílies de l’escola entenem que resulta urgent la millora de la seguretat en el pas de vianants que creua el carrer Gran cap a la plaça d’enfront, la plaça Nicolas Salmerón. Actualment només existeix una senyalització vertical que posa “zona escolar”, però aquesta no és prou visible per la seva inclinació i per l’arbre que té al costat. En aquest sentit demanem una senyalització clara (vertical i amb pintura a terra) d’existència de zona escolar, i també de limitació de la velocitat (la qual és infringida sistemàticament). També demanem la instal·lació d’elements físics a terra reductors de la velocitat i d’un radar.

I pel que fa a la zona de Sant Pere Màrtir?
Atès que a la passada Audiència Pública el regidor del Districte Eloi Badia va manifestar que aquest carrer és de xarxa secundària  o terciària (o fins i tot només d’ús veïnal), pensem que una possible solució seria la seva conversió directa a zona exclusiva de vianants en el tram que va des del carrer Domènech (davant l’escola) fins el carrer Jesús (el següent carrer per sobre), igual que ja ho és en el tram que queda just sota del carrer Goya.  Pensem que així es garantiria la seguretat d’infants i famílies. A més a més, demanaríem també que es senyalitzés l’existència de zona escolar.

En aquest sentit, heu fet arribar propostes concretes al Districte?
La intenció de l’AFA és registrar l’entrada d’un escrit al Districte de Gràcia abans que acabi el mes i fer arribar així les nostres propostes per tal d’obrir un diàleg amb l’Ajuntament que permeti dur a terme la millora de la seguretat i la pacificació de l’entorn de l’escola. Alhora, demanarem una reunió amb les persones responsables d’aquesta matèria.

I hi ha hagut cap contacte o resposta?
L’únic contacte respecte d’aquesta qüestió va ser mitjançant una pregunta que es va formular a la passada Audiència Pública, plantejant si hi havia previsió d’implantar alguna mesura de millora en la pacificació de l’entorn de l’escola. La resposta del regidor, si bé la valorem en positiu per la voluntat de millora permanent manifestada, va ser ben poc encoratjadora per les famílies perquè va expressar que la nostra escola estava força ben posicionada en comparació a d’altres i que calia prioritzar la inversió.

La problemàtica de la mobilitat i la contaminació atmosfèrica que concentra el carrer Gran són temes que van més enllà del propi Districte.  
Contràriament al que va manifestar el regidor de què la contaminació no creua edificis, la realitat és que sí que ho fa en tant que no només es concentra sinó que amb els volums de fonts emissores de gasos contaminants que tenim, s’expandeix. També entenem que la problemàtica del carrer Gran, com va dir Badia, és una qüestió que transcendeix del propi Districte, però pensem -perquè així està demostrat-, que mesures reductores de la velocitat incidirien de manera directa en l’emissió de gasos contaminants dels vehicles que hi transiten, i per tant comportarien una millora de la contaminació de l’aire que, per ben segur seria insuficient, però milloraria els alarmants registres actuals.