Crònica de 1920 sobre la capella de Sant Roc

Un document inèdit aporta informacions sobre la inauguració el 1865 arran d'una epidèmia de còlera

Documents

Documents: Crònica de 1920 sobre la capella de Sant Roc
Documents: Crònica de 1920 sobre la capella de Sant Roc | Guillem Roma i Batlle / À.G.P.

Compartim amb tots vosaltres fragments d’un document inèdit. Es tracta d’una crònica manuscrita en català prefabrià i signada per la “Junta de Festejos” de la comissió de Festa Major de Gràcia del carrer Llibertat (entre Progrés i Fraternitat). De la seva lectura es pot deduir que és un document de 1920 o algun any posterior que dona moltes informacions sobre la capelleta de Sant Roc del carrer de la Llibertat. La dada més rellevant és que la capella es va inaugurar el 1865 arran de l’epidèmia de còlera que va afectar Gràcia aquell mateix any, entre d’altres indrets. Aquesta Informació fa trontollar la hipòtesis de que la capella va ser arran de l’epidèmia de 1854. Es pot llegir que la data de 1865 es recollida per “un antich vehí, aymant de la tradisió y fill del barri anomenat En Ramón Ribes”. Tenint en compte que en Ramón seria algú d’edat avançada i que disten 55 anys entre 1865 i 1920, és molt plausible que aquesta persona fos testimoni directe de la inauguració de la capelleta. Sense dubte, un document sensacional que us podem compartir gràcies a la família propietària de la finca on s’ubica la capelleta.

Text: Guillem Roma i Batlle

Fotos: À.G.P.