Gràcia se situa a la franja mitjana de queixes a la Síndica a la ciutat

Societat

La terrassa denegada per estar en zona ZARE a Torrent de l'Olla, amb pivots autoritzats
La terrassa denegada per estar en zona ZARE a Torrent de l'Olla, amb pivots autoritzats | A.B.

Amb 134 queixes presentades i un 6,6% del percentatge total, que inclou també altres municipis en el total, Gràcia s'ha situat en el cinquè lloc dels districtes de la ciutat quant a participació en aquest organisme. L'informe 2020 de la Síndica detalla aquestes dades i també destaca de Gràcia les queixes de titulars d’establiments dedicats a la restauració a les quals els han estat denegades les sol·licituds d’ampliacions d’ocupacions de l’espai públic per instal·lar-hi noves terrasses.