El pla de pisos a Kasa de la Muntanya resol les al·legacions i donarà 5 mesos per desallotjar

La comissió de govern té pendent de tractar la tramitació després de retirar el punt en una sessió del desembre

Societat

La característica façana de Kasa de la Muntanya
La característica façana de Kasa de la Muntanya | À.G.P.

La transformació sorprenent de Kasa de la Muntanya, el símbol del moviment okupa de Gràcia des de fa 30 anys, en habitatge social a través de la negociació que s'ha obert des de l'any 2018, amb el primer pas que va suposar l'aprovació de la proposta en comissió de govern i amb el segon que va significar l'informe favorable al ple del març de 2019, va avançant a nivell de despatxos municipals amb la resolució de les al·legacions presentades a la relació de béns a expropiar i amb detalls que s'han conegut a partir d'un punt no tractat finalment en una comissió de govern del passat 2 de desembre.

Les últimes al·legacions pertanyen a un dels set ocupants de la finca

En aquella sessió, el punt de l'ordre del dia havia de resoldre l'al·legació d'un dels set ocupants registrats a la finca, més enllà de 25 titulars relacionats amb la propietat de la família Güell, però també afrontava iniciar l'expedient d'expropiació, notificar individualment als afectats l'inici de l'expropiació "advertint als ocupants dels immobles i a tots aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la part de les finques afectades en el termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data de la notificació".

La finca, de fet, està qualificada d’habitatge dotacional públic després de la modificació del Pla General Metropolità que es va aprovar definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona el 27 de juliol de 2019 i que va ser efectiva el 25 d’octubre de 2019. Aquell desembre (vegeu L'Independent núm. 780), a través del Pla d'Inversions Municipals, l'Ajuntament va fer una reserva d'1,7 milions d'euros per a les expropiacions i, en principi, els tècnics segueixen treballant en una proposta de 12 pisos socials respectant la característica façana històrica de la Kasa, des dels temps que va ser torre de vigilància de la Guàrdia Civil.