El canvi de PGM ja té el plàcet definitiu i estrena una regulació general d'ordre estètic

L'Ajuntament detalla les condicions de les façanes dels nous eixos i ambients tradicionals, més de 1.600 finques

Societat

Balcons de pedra amb porticons de fusta, al carrer Gran de Gràcia
Balcons de pedra amb porticons de fusta, al carrer Gran de Gràcia | A.V.

La forta ampliació proteccionista del nou Pla General en l'àmbit de Gràcia, que ha quedat aprovat de manera definitiva aquest divendres passat en el marc de la subcomissió d'Urbanisme de la Generalitat,  ha permès fer córrer rius de tinta informativa però encara hi ha un serrell que impactarà notablement en el dia a dia de qualsevol veí que visqui en algun dels set eixos, ambients o fronts edificatoris ara considerats tradicionals: el criteri estètic. Per fi hi ha una resposta a una pregunta quotidiana habitual: si canvio els porticons del meu balcó, puc triar el color que vulgui? Ara ja no. 

No hi pot haver sòcols de marbre, baranes de vidre i façanes de colors bàsics

En l’àmbit de Gràcia no hi havia fins ara una regulació de les condicions estètiques mes enllà de les edificacions que formen part del catàleg on hi intervé Patrimoni. Ara el canvi de PGM preveu que en les edificacions de finques assenyalades com a edificacions tradicionals a preservar, exactament 1.609 finques (per exemple, eixos de Riera de Sant Miquel, Gran de Gràcia, Torrent de l’Olla, Verdi-Mare de Déu dels Desamparats-Fraternitat, Milà i Fontanals, Travessera de Gràcia i Torrent d’en Vidalet) s’estableixin pautes de composició de façana, dimensió de les obertures i materials d’acabat en rehabilitacions. També hi ha normes per a intervencions de nova edificació. 

Primer exemple, l'aplicació general de façana serà l'arrebossat i, preferentment, l'estucat i el pintat i no s'utilitzaran acabats amb maó o totxo amb cares vistes. Només als sòcols hi podrà haver un acabat diferenciat "amb pedra arenisca" però no "amb marbre i granits d'acabat brillant". 

Segon exemple: si es fa una intervenció sobre una porta original, caldrà conservar-la i caldrà substituir les portes no originals "i no presentin homogeneïtat amb la composició original". 

Tercer exemple: els colors seran uniformes i no s'autoritzarà el blanc, el negre ni tons bàsics (blau, vermell, groc), es respectaran o recuperaran tots els elements esgrafiats, les fusteries seran de la gamma verd i marró i tampoc s'utilitzaran baranes de vidre ni de planxa metàl·lica, ni tampoc caixes de persiana vistes.