Transparència obliga el Districte a aportar tota la informació sobre la cessió d'ús de Tres Lliris

L'òrgan independent dóna la raó a un veí que denunciava l'opacitat del Districte en el procés de prórroga de l'acord

Política

El casal popular Tres Lliris, al carrer Nil fabra amb Torrent de l'Olla
El casal popular Tres Lliris, al carrer Nil fabra amb Torrent de l'Olla | À.G.P.

El procés i negociació entre el Districte i el Casal Popular Tres Lliris per a la renovació de l'acord de cessió d'ús de l'excomissaria, que va caducar el passat 22 de setembre entre amenaces de precinte d'uns i recursos administratius dels altres i que no es va tancar amb èxit fins a principis d'abril, ha rebut un toc d'atenció per part de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), l'organ independent elegit pel Parlament. 

L'Ajuntament, diu la resolució, ha actuat donant "excuses inconcretes" al demandant

L'ens públic ha donat aquest 23 de març la raó a un veí que denunciava l'opacitat del Districte a l'hora de facilitar tota la informació del procés de negociació almenys en dos àmbits de peticions: d'una banda, el veí posava de manifest que no li constava cap resolució ni anunci de procés públic i que tampoc li havia estat facilitat cap document de seguiment del projecte ni cap memòria de l'Associació Joves de Gràcia (ara El Jovent de Gràcia). 

La GAIP va donar per bones les explicacions municipals en el sentit que no hi va haver procés públic perquè la cessió d'ús "es va fer efectiva com a resultat del projecte realitzat i presentat al Districte pel Casal Tres Lliris" i que s'han fet reunions de seguiment i s'han reclamat les memòries. 

Però en un recurs estimat a la veu veïnal la GAIP no avala l'argument del Districte en el sentit que no s'han facilitat més documents perquè estaven "en anotacions internes" que no conformaven "cap expedient administratiu amb rellevància pública" i qualifica aquest apunt com a "excuses inconcretes". L'estimació del recurs també estipula que el veí té dret a saber si el Districte va complir amb el control del contracte, encara que Tres Lliris aportés finalment a principis de 2020 la memòria d'activitats que no havia fet en els dos anys anteriors. Només tangencialment la demanda entra en les queixes veïnals sobre molèsties i els expedients oberts contra l'entitat juvenil. 

Els consellers Calàbria i Lacasta avancen en les 'opos'

La borsa de treball de l'Ajuntament es pot engruixir des d'aquesta setmana amb la consellera tècnica de BComú (amb un 54,66) i el portaveu del grup municipal del PSC (76,50), que han superat la primera fase d'un procés polèmic pel fet de ser obert a càrrecs de confiança. El regidor, Eloi Badia, es va retirar finalment.