La casa Canals i Junyer defineix els nous jardins com un gran espai mirador sobre Vallcarca

Una escala en dos trams des de Becquer atenuarà el desnivell

Societat

L'accés a la casa Canals i Junyer des del carrer Bécquer
L'accés a la casa Canals i Junyer des del carrer Bécquer | À.G.P.

Vallcarca encara té dos móns separats entre el barri històric de baix i el viaducte de dalt, i encara fa 20 anys alguns il·lusionistes dels despatxos municipals hi plantejaven una rampa per al trànsit. Però els temps han canviat i el lligam serà peatonal o no serà i, partint de la base de la dificultat, l'Ajuntament ha posat en exposició pública aquests dies la reurbanització provisional dels jardins de l'exConsolat de Dinamarca i ja anomenada casa Canals i Junyer, que inclou no només la concepció del nou espai verd com un "gran espai mirador" sinó també per definir el lligam amb el carrer Gustavo Adolfo Becquer.

L'element més característic de la nova etapa del casalot serà el quiosc-cafeteria

La premissa del nou projecte adverteix que la configuració actual de l'edifici que està destinat a ser nou casal de barri "no permet la vinculació amb les cotes baixes" i per això defineix un passatge d'accés en dos trams de dotze esglaons, que salvarà un desnivell de prop de quatre metres i que es farà agradable a l'entorn amb perfils de fusta. 

El joc de continuïtat amb els nous jardins que s'obriran al públic, i en els quals s'hi treballarà un cop s'enllesteixi la primera fase de buidatge i remodelació del casalot, activada el febrer passat, es concretarà amb els nous jardins. "Cal posar en valor la plataforma del jardí, amb els seus merlets, arcs i xiprers", diu la memòria de la reurbanització, i en aquest sentit es proposa un paviment de sauló i vegetació baixa que afavoreixi les vistes sobre el barri històric.

Més en concreció, la vegetació elegida és, a la banda sud i l'escala, la brolla mediterrània i arbustos aromàtics, i a la banda nord, a l'ombra de l'edifici i la pèrgola, un sotabosc mediterrani i plantes enfiladisses. Pel que fa als arbres, que en la primera fase de redefinició de l'edifici van aixecar polèmica pels exemplars eliminats, finalment quedaran en sis exemplars nous, 18 afectats i 26 a conservar.

En el nou jardí hi haurà 32 cadires i dues papereres, però l'element més característic de la nova etapa de la casa Canals i Junyer serà el nou quiosc amb cafeteria que gestionarà les activitats que es faran a l'edifici. El quiosc tindrà una certa dimensió perquè comptarà amb cuina, magatzem i bany adaptat.

Emcara no hi ha data per iniciar l'adequació dels jardins, en unes obres que duraran sis mesos i costaran mig milió d'euros, però l'edifici ja està buit amb les tres plantes com una closca en preparació per acollir actes culturals i només queda acabar de retirar arbres de l'exterior, fer l'esbrossada final de matolls i la retirada de circuits de reg obsolets. A dins del casalot també es recuperarà el paviment de rajoles hidràuliques.