Els veïns de Baró de la Barre obren nova causa judicial en el conflicte per l'Institut Vallcarca, ara pels accessos al parc d'Anna Piferrer

L'Ajuntament planteja com a alternativa les escales mecàniques del Parc Sanitari Pere Virgili, tot i que l'enllaç superior dels futurs jardins només ofereix escales

Societat

El futur pàrc Margaret Michaelis, amb la connexió del carrer Cesare Cantú al fons.
El futur pàrc Margaret Michaelis, amb la connexió del carrer Cesare Cantú al fons. | Biel Minguell López

Després de perdre al juliol els dos contenciosos oberts sobre la pèrdua dels jardins Comas i Llaberia en favor de l'Institut Vallcarca (ja amb llicència atorgada i director designat), els veïns de Baró de la Barre no van presentar recurs de cassació al TSJC i van donar per tancada la batalla legal... en aquest front. 

Amb una visió més reposada de l'escenari i obrint el focus al nou espai generat com a compensació de la pèrdua del verd, els terrenys del carrer Anna Piferrer (futur parc Margaret Michaelis), els veïns han obert una nova batalla legal centrada en l'accessibilitat i en els percentatges de desnivell. "Els nous jardins tindran un desnivell mitjà del 12,5%, fet que supera amb escreix el 6% màxim que estipula el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)", argumenta la portaveu de l'AV Vallcarca-Baró de la Barre, Laura Sufrategui, i aporta l'argumentari presentat en un nou recurs presentat aquest 2 de desembre.

El nou terreny en transformació, dissenyat entre el 2018 i 2019 a partir d'un procés participatiu veïnal, ha de salvar la distància i l'altura existent entre l'avinguda Vallcarca i el carrer Cesare Cantú, on les rampes i escales finalitzen únicament en escales. A aquest detall s'aferren també els veïns quan l'Ajuntament ofereix les escales mecàniques del Parc Sanitari Pere Virgili i els camins superiors com a opció per evitar el desnivell del 12%. L'ajuntament reconeix "un 11,6% de desnivell" i que "cal recordar que a només 120 metres existeix l'accés adaptat al Pere Virgili". En un video els veïns proven que hi ha més de 120 metres de recorregut, en alguns trans impracticable, i que el camí culminarà amb escales a la part superior del parc Margaret Michaelis

El detall de la llicència a l'institut: 41 places per a bicicletes

El llistat de llicències d'obres majors concedides per l'Ajuntament ha fet constar aquesta setmana en la relació de novembre de 2022 l'adreça del nou institut Vallcarca. "Av. Vallcarca 220 Construcció d’un edifici d’obra nova. En resulta un institut d’educació secundària i 41 places per a bicicletes".