Pla d’escoles bressol

per Conxa Garcia L’any passat ja vam veure que només podien accedir a una Escola Bressol (EBM) un de cada tres nadons a la Vila i un de cada dos a la zona de Vallcarca-Els Penitents. Aquest any ha quedat desatesa un 52% de la demanda, segons informacions d’aquest setmanari. A més caldria revertir les retallades: el personal de suport té menys hores i les ràtios han pujat, per això van fer vaga. Finalment el districte de Gràcia va presentar el pla d’equipaments on es recull els centres existents, els projectats i els que falten al districte És una planificació 2019-2025, que encara no tenen projecte ni pressupost, ja que el pla només és una proposta per deixar la feina de detecció feta. Hi tenim 9 Escoles Bressol al districte i un objectiu de 3 noves EBM que ajudin a millorar la insuficient cobertura i a reduir la demanda no atesa. El dèficit a Camp del Grassot-Gràcia nova és evident i es podrien fer dues EBM una a cada banda i la tercera es podria fer a Vallcarca, ja que les dues que s’apunten estan a l’alçada de Penitents i Sant Gervasi. S’hauria de planificar una quarta a la Vila. S’ha de donar cobertura a tota la demanda. S’ha de tornar a la situació anterior de personal de suport i ràtios. I esperem la seva inclusió en l’escola obligatòria.