Reglament de gènere

per Conxa Garcia Dies abans de nadal es va aprovar el Reglament de Gènere al ple municipal de Barcelona, que obre una via important que, esperem, fixi uns mínims intocables. L’Ajuntament destinarà d’ara endavant l’1% del seu pressupost a polítiques d’igualtat, actualment és del 0,4%; en la formació dels empleats del consistori en la matèria; en la introducció de les polítiques urbanístiques de planejaments que tinguin en compte la perspectiva de gènere per fer la ciutat més segura i amable. També obligarà les empreses que es presentin a concursos per aconseguir contractes municipals o que optin a la concessió d’ajuts i subvencions a complir amb una clàusula de gènere que inclogui mesures a favor de la igualtat i contra l’assetjament sexual. Tant als òrgans col·legiats com en el cas dels càrrecs de lliure designació, el personal eventual, els jurats de tot tipus, entre d’altres, s’haurà de complir una representació paritària o, com a mínim, que cap dels dos sexes superi el 60% del conjunt. Aquest Reglament inclou aportacions que les dones i els moviments feministes de la ciutat han realitzat en les darreres dècades, per construir una ciutat més justa, on les dones i els homes estiguem en posició d’igualtat en la vida cultural, social, econòmica i política.