Constitucions (1)

per Conxa Garcia

Tant la constitució espanyola com l’europea no recullen les demandes del moviment feminista, són textos androcèntrics. No reconeixen explícitament les diferències de gènere entre dones i homes i això repercuteix negativament en l’accés i l’exercici dels drets, per exemple, quant al dret a decidir en matèria sexual i reproductiva, que inclou la interrupció voluntària de l’embaràs, no s’accepta l’autonomia corporal. Sempre que es parla de les nostres demandes i quan es plantegen fer coses concretes utilitzen verbs com: promoure, estudiar, prevenir, sensibilitzar, combatre, recolzar associacions de base, intercanviar experiències… Res de concret! Com el més prioritari per a Europa i per a Espanya és el tema monetari, econòmic i financer, s’està posant l’èmfasi, cara a les properes eleccions, en reduir la bretxa salarial. Tot i així ja avisen que la cosa anirà lenta. També es parla de la violència de gènere, perquè és un tema sagnant. Diu la Concepción Torres Díaz, Secretària de la Red Feminista de Derecho Constitucional en una entrevista a Público: “les constitucions són un pacte de convivència social i s’han de tenir en compte les demandes de les dones”.