40 anys després

per Sara Rañé

Les eleccions municipals del 1979 van ser claus en la transició cap a la normalització democràtica. Van ser anys de grans mobilitzacions i reivindicacions veïnals. Els equips de govern locals van haver de fer front a la manca de gestió durant el franquisme: reformes urbanístiques, infraestructures bàsiques, equipaments als barris, serveis a les persones.

Ara, 40 anys després, la globalització, la crisi econòmica, el capitalisme financer i els canvis tecnològics han provocat una gran transformació de les formes de vida en les ciutats que generen grans reptes de futur.

Els governs municipals s’enfronten a problemàtiques de gran abast: desigualtat i exclusió, precarietat laboral, encariment de l’habitatge, massificació turística, crisi ecològica, envelliment. Potser és el moment de reforçar i buscar noves formes de governança que deixin de banda l’atac i la confrontació permanent i donin pas a una política del pacte, la negociació i l’acord. Al treball cooperatiu i en xarxa entre nivells de govern. I a unes formes de govern municipal més obertes i horitzontals que permetin la participació del veïnatge en les decisions i projectes urbans mitjançant mecanismes diversos. Només així podrem anar construint unes ciutats del futur més igualitàries, sostenibles i habitables.