Quotes: copagament encobert a l’educació

per Carina Bellver

Arrenca un nou curs i, un any més, les famílies s’arremanguen i sufraguen de la seva butxaca l’infrafinançament del sistema educatiu públic. El problema és que la gran majoria no sap que s’està fent càrrec de conceptes que hauria de pagar l’administració i ho fa a través de quotes opaques que se’ls amaga que són voluntàries. Un exemple d’això són les quotes de material i sortides, unes despeses que, malgrat no ser obligatòries, les famílies abonen com a peatge indispensable per arrencar les classes. A Gràcia, aquests pagaments poden arribar als 200 euros anuals, als quals se’ls ha de sumar la quota -també voluntària- de l’AMPA/AFA, que acaba servint, en moltes ocasions, per pagar vetlladors, bibliotecaris, professionals de suport i material que li pertocaria pagar a la Generalitat. Això fa cada escola pública tingui un preu diferent i, segons els experts, provoca desigualtats en les oportunitats de la mainada, ja que les escoles amb famílies de més poder adquisitiu poden pagar per més i millors serveis que aquells centres amb famílies més vulnerables.

El més greu és que al govern, que coneix la realitat d’aquest copagament encobert, ja li està bé. Segons la Llei d’Educació, l’ensenyament públic ha de tendir a la gratuïtat però les quotes es van encarint any rere any per compensar un pressupost prorrogat des de fa dos anys i que no ha aconseguit arribar als nivells d’inversió anteriors a les retallades. Per fer-ho, caldrien 9 mil milions d’euros.