Feministes del Coll

per Conxa Garcia

Aquest any serà el 14è que es commemora al barri del Coll el 8 de març. Es muntà una Comissió de dones que preparava, organitzava, realitzava les activitats i, posteriorment les valorava, amb participació de responsables d’àrees del Centre Cívic El Coll-La Bruguera: PDI, Grup de Joves, Gent Gran; del programa Ones de Dones de Ràdio Gràcia, la Vocalia de Dones de l’AVV. Coll-Vallcarca, usuàries del Centre Cívic, escoles del barri: Montseny, Mare de Déu del Coll, cadascuna al seu nivell i possibilitats. Els últims anys s’establí una col·laboració amb el Grup d’Història; i amb la Comissió de Joves, tot transformant la tradicional Collçotada en una Collçotada feminista. Des dels inicis va anar pujant la participació que arribà a ser força important, per després estabilitzar-se. No va minvar la feina ni l’interès de les persones que hi participàvem, ni les idees per fer coses interessants amb intervenció de veïnes, però darrerament havia davallat l’assistència als actes i al grup organitzador. El setembre es va fer una crida a la participació, amb un resultat magnífic: l’inici de la Comissió Feminista del Coll, que es troba quinzenalment i on assisteixen unes 15 dones joves. Hi ha relleu generacional. Les més grans hi serem i donarem suport. Mireu programació març!