Escoles

per Berta Clemente i Silvia Mayor

El Servei d’Educació de Catalunya és el conjunt d’escoles del país que acompanyen l’infant i l’adolescent des de pocs mesos de vida fins el final de la seva etapa educativa. Durant tots aquests anys, els docents ajuden els infants a fer descobertes, els bressolen, els ensenyen infinitat de conceptes del món que els envolta, els ajuden a madurar… en definitiva, els acompanyen en el seu creixement.

Des del 13 de març, els docents han seguit fent aquesta tasca d’acompanyament, de formació integral, no només acadèmica en unes circumstàncies totalment noves i especialment difícils per a tothom: els claustres s’han reunit i han trobat mil i una maneres d’estar en contacte amb els alumnes i ajudar-los en aquesta nova situació aplicant el sentit comú. I això, quan ells mateixos, els docents, també havien d’aprendre a assimilar aquest nou món que ens havia sobrevingut. Si haguessin hagut d’esperar les instruccions del Departament, encara estarien desxifrant què poden i què no poden fer, els docents han hagut d’innovar i inventar noves maneres de comunicar-se amb l’alumat. Vull salvar de la crítica el cos d’inspectors, sovint tan perdut com nosaltres: em consta que han dedicat molts esforços i temps per atendre tothom.

També mentrestant, hem sentit desenes de “gurús educatius” que no han trepitjat mai una aula posant el crit al cel sobre què calia fer amb les escoles, perquè d’educació, sigui quina sigui la seva formació o professió, tothom en sap més que els mestres.
Les xarxes socials han anat plenes d’opinions, però hem sentit poques opinions de docents o d’experts en educació ( dels experts que han trepitjat una aula en els darrers 15 anys).

També hem vist com alguns pediatres, oportunament just quan s’havien d’obrir les escoles, sortien a dir el contrari del que hem estat escoltant els dos darrers mesos, ara bé, epidemiòlegs i especialistes en malalties infeccioses de reconegut prestigi han seguit dient que les dades sobre infants i joves no són concloents i que el fet que tinguin més probabilitat de ser asimptomàtics vol dir que ens pot passar inadvertit que estan infectats i per tant la seva capacitat de contagiar pot ser més alta.

Però arribem a la pregunta del milió: Cal reobrir les escoles? La gran pregunta que porta implícites diverses preguntes més:

Cal que es escoles obrin per totes les etapes educatives? Obrim per solucionar un problema de conciliació?

Si l’objectiu de l’obertura de centres hagués estat acompanyar els infants i joves, tancar el curs, oferir un entorn de relació de relació i aplicar sistemes de compensació de les desigualtats per tal garantir més equitat, des d’un punt de vista socio educatiu… obririen les escoles bressols i el segon cicle d’educació infantil, amb el risc que suposa per l’edat dels infants i el seu moment evolutiu? O oferiríem per edats més primerenques entons de relació en espais familiars o jocs en família al patí? Amb l’acompanyament familiar permanent? I un altre model per infants de més de sis anys i un altre per joves?

Ens queda molt camí per a millorar l’educació però també per posar límits dels del món de l’Educació per tal que no carreguin sobre el sistema educatiu el que hauria de resoldre qui dissenya les polítiques de conciliació laboral.

Per bé o per mal, i sé que hi ha moltes casuístiques diferents, les famílies ja s’han espavilat per mantenir els seus fills a casa durant aquests 2 mesos. Ara, no solucionarem els seus problemes amb escoles obertes durant 10 matins. I el que sí que farem, serà augmentar les possibilitats d’un rebrot i, un cop més, posar de manifest, i aquest cop més que mai, que les escoles no són prioritàries per a ningú: que, simplement, se les considera un pàrquing on guardar els fills durant 16 anys. Per a quan una reforma del sistema on sigui viable la conciliació laboral? Parlem-ne! El desig de retrobar-se amb els alumnes, que us asseguro és enorme, no ha de fer-nos perdre de vista que estem en una situació d’emergència sanitària on el virus, ni de bon tros, està controlat.