Ca L'Espina s'oposa a ser una altra fitxa del monopoly especulatiu

per l'Assemblea de Ca l'Espina

Ca l'Espina és un espai alliberat al carrer Astúries 12, avui en dia un exemple més de defensa del barri. L'immoble es troba sota amenaça de desallotjament, el dia 20 de juliol se celebrarà un judici penal. Davant aquesta situació d'incertesa, el col·lectiu ha engegat una campanya sota la petició directa de "BOJOUS S.L.: RETIRA LA DENÚNCIA", en contra de la propietat. La immobiliària Bojous S.L. ha declarat una guerra contra l'emancipació per tal d'apagar qualsevol espurna de lluita i enriquir el seu monopoly en detriment de l'estabilitat barrial.

L'edifici de Ca l'Espina, a més de ser una joia del segle XX, on l'essència que es reconeix en els habitatges de la vila de gràcia encara llueix, és un projecte social i habitacional situat en un immoble que feia deu anys que estava abandonat. Aquest es presenta com un espai pel barri -fonamentat pels valors d'equitat, solidaritat i llibertat, sent com una pedra en el camí dels diferents fenòmens urbans com la turistificació i la gentrificació, que afecten de manera transversal a les veïnes de Gràcia i de Barcelona. Aquest procés especulatiu promou pujades del lloguer de forma substancial i amenaça les seves vides, així com els seus drets fonamentals, tot incrementant i reproduint la segregació i la desigualtat econòmica i social. Processos que maten el tarannà dels barris i els ofeguen en un món de consum, explotació i alienació.

Pots trobar més informació sobre el propietari i el conflicte amb Ca l'Espina a les diferents xarxes socials o escrivint a calatrava@riseup.net