L’excepcionalitat no ens fa abaixar la guàrdia

per Taula de treball del Protocol contra les agressions masclistes a Gràcia

Al març vam tenir reunió de la Taula del Protocol per a l’abordatge de les violències masclistes. Calia avaluar l’actuació a Foguerons i començar a encarar la preparació de la Festa Major 2020. Poc ens podíem imaginar aquells dies de primavera com estaríem, sanitària i socialment, a l’estiu. La taula, integrada pel Circuit Barcelona contra la violència masclista, l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, l’Assemblea Feministes de Gràcia, el Districte de Gràcia i la Fundació Festa Major i l’Espai Jove La Fontana, en quatre anys hem desenvolupat el protocol d’actuació Gràcia Antimasclista per unes festes lliures d’agressions masclistes i donar resposta davant les mateixes, i s’han polit i ajustat conceptes i propostes des de l’experiència vivencial a partir de cada edició de la Festa Major. La taula, en tot cas, és activa tot l’any.

L’obligada formació per als carrers i espais de festa, els objectius del punt lila i les parelles itinerants, els materials divulgatius, la ubicació dels lavabos públics cercant la màxima segureta, la coordinació amb els espais de festa alternatius a partir de Feministes de Gràcia, la comunicació…. Tot això s’ha treballat i es treballa de manera coordinada i col·laborativa.

Les activitats i acords entorn el Protocol pivoten sobre dues idees: d’una banda, Gràcia rebutja les agressions masclistes i volem una Festa Major lliure de violències masclistes; d’altra banda, facilitem el màxim d’informació sobre els recursos als quals les dones poden recórrer en cas d’agressió, i es fa sensibilització durant la Festa Major que pot ser d’utilitat més enllà de l’espai de festa.

Aquest 2020 la Taula del Protocol ens hem reunit i treballat veient de compassar l’operativa per a la sensibilització i atenció des del punt lila i les parelles itinerants al format acordat en funció de les restriccions. Organitzarem un debat, cercarem una falca per punxar a l’inici de les activitats i altres propostes encara covant-se. Sense festa presencial hem acordat la no instal·lació del punt lila, però SÍ una àmplia difusió de la infografia d’actuació davant d’una agressió sexista (tant si la pateixes com si la veus). L’excepcionalitat d’aquest 2020 no ens fa abaixar la guàrdia. Seguim treballant en el marc de la Festa Major i més, per una Gràcia lliure de violències masclistes.