Què hem après?

per Jesús Sánchez

El 15 d’agost d’enguany farà 80 anys de la rendició del Japó, que va significar la fi oficiosa de la Segona Guerra Mundial, coincidint amb el començament de les (No)Festes de Gràcia. Europa va quedar en ruïnes i el Pla Marshall va venir a revifar la malmesa economia occidental. Tot i el devastador resultat de la contesa, a dia d’avui els governs democràtics – entre ells Espanya - permeten la fabricació i venda d’armes que acaben en mans d’estats que generen guerres o deportacions massives de refugiats. Això corrobora que el principal motor generador de crims i atrocitats és la estupidesa humana. L’historiador Carlo Cipolla així ho va establir a la seva Teoria de la Estupidesa, on un dels seus principis diu: “La persona estúpida és el tipus de persona més perillosa que existeix. L’estúpid és més perillós que el malvat”.

No seré tan ruc de pretendre comparar aquella terrible etapa de la Història amb la desolació actual derivada del COVID-19. O afirmar si la tómbola de feixos de bitllets de la UE faran la funció de l’esmentat Pla Marshall d’aleshores. Ara bé, com se celebrava Nadal o qualsevol altre festa tradicional en aquell marc de postguerra? De forma invisible. Tan invisible com avui ho són la tristor dels que no podran veure guarnits els seus carrers aquest any, o la fallida del sector cultural, o l’augment significatiu de xecs menjadors per a famílies vulnerables o la gent gran que ha mort o malviu sola.

Ara o fa 80 anys la següent pregunta continua vigent

Què hem après?