La història es repeteix, dos esplais al carrer

Foto: Joanna Chichelnitzky (Fotomovimiento)

Joanna Chichelnitzky i Nora Tarnow
Aquest 31 d’agost dos esplais de la Vila de Gràcia s’han quedat sense local en acabar-se el contracte entre les Carmelites –les monges a càrrec de la gestió de l’espai– i el Districte de Gràcia. Les dues entitats havien de deixar l’espai abans de l’estiu, però a causa de la situació de pandèmia actual, la data s’ha anat posposant fins ara.

Els esplais treballen des del voluntariat mitjançant un projecte educatiu basat en la llibertat, l’esperit crític, el respecte i la inclusió social. Amb aquesta tasca contribueixen a enfortir el teixit associatiu dels barris i pobles. Són espais de participació enfocats a la transformació social que les monitores que en formen part consideren vital per a infants i joves.

L’Esplai Matinada-Pòrtics i l’Espurna de Gràcia són dos esplais formats per unes 200 famílies i més de 50 monitores voluntàries. Durant els seus anys en actiu no han tingut gens fàcil poder realitzar la seva tasca educativa amb normalitat i en condicions. El Matinada-Pòrtics ha hagut de passar per molts espais diferents per dur a terme el seu projecte. Fins i tot hi ha hagut èpoques en que no tenien cap local i havien d’utilitzar els carrers i places del barri i fer reunions en bars i domicilis privats. L’Espurna també ha viscut una situació similar quan, a causa del seu nou enfocament laic, va quedar sense local en separar-se de la Parròquia situada a la Riera de Sant Miquel.

L’any 2014, els dos esplais van entrar conjuntament a un local del carrer Jaén mentre l’Ajuntament els buscava un espai definitiu. L’espai era massa petit i poc adequat per fer-hi activitats. En aquest temps s’han hagut de fer moltes obres i han patit infectacions de rates. El 31 d’agost van haver d’abandonar el local i el Districte segueix sense oferir-los el local que els havia promès.

Les monitores han trobat una solució provisional que consisteix en disseminar el material en diferents espais (el Casal Popular Tres Lliris, altres esplais i caus, l’Espai Jove la Fontana i cases particulars). Però això no els soluciona la manca d’un espai per reunir-se i poder fer activitats. A més, denuncien que cap d’aquests espais és una solució donada per part del Districte, ja que ha sigut el mateix jovent del barri que s’ha organitzat com a mostra de solidaritat.

Els esplais necessiten un punt de trobada, un lloc on reunir-se sense restriccions horàries, poder realitzar activitats i guardar-hi material. La realitat en la qual es troben no és aquesta: es veuen obligades a subsistir sense local, pagant lloguers desorbitats, o bé conformant-se amb equipaments públics que no responen a les seves necessitats. Afirmen que “ja fa anys que a Barcelona els esplais i caus estan sotmesos a un assetjament constant per part d’ens privats i de l’administració que els deixa sense espais on poder realitzar la seva tasca educativa”. Reiteren la poca voluntat política i la manca de reconeixement per a l’educació en el lleure. Asseguren que les veuen joves i inexpertes, i que des de la seva posició de poder pretenen invisibilitzar-les i apartar-les de la realitat social dels barris.

Aquest 1 de setembre els dos esplais han iniciat una campanya a Twitter amb el nom @notenimlocal per denunciar que des de l’Ajuntament no se’ls ha donat cap espai on poder continuar amb la seva tasca. Sense local se’ls aboca una situació d’inestabilitat i vulnerabilitat que es veu agreujada per la pandèmia de la COVID 19. Així doncs, llencen aquesta campanya per visibilitzar la seva situació i reivindicar un local digne, “per no tornar a viure aquesta situació, a Barcelona ni enlloc”, amb el lema: cap esplai ni cau sense local!