Conquerim espai públic, protegim criatures

Pacificació del trànsit al carrer Sardenya, a l’altura de l’escola Sagrada Família. Foto: cedida

Per Yusef Quadura Izquierdo, conseller d'Emergència Climàtica del districte de Gràcia
Ha començat el curs més estrany mai imaginat. La pandèmia ha fet que haguem de repensar moltes coses, incloent el funcionament de les escoles, un pilar fonamental de la nostra societat. Però molt abans de la COVID19, ja teníem una altra amenaça global: la contaminació i l’emergència climàtica. Una amenaça que requereix acció immediata i lideratge de ciutats valentes. Per això Barcelona va declarar l’emergència climàtica al gener, una declaració que anava més enllà de les paraules, concretant mesures a tota la ciutat per ser un exemple a seguir en aquesta lluita.

Més enllà dels problemes de salut més evidents, la contaminació també afecta el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes, i amb Protegim les Escoles, volem defensar els i les més joves de la contaminació d’una ciutat fins ara dominada pels cotxes. A Gràcia, hem engegat aquest pla amb dues escoles que estrenen entorns pacificats: l’Escola l’Univers i l’Escola Sagrada Família.

Aquests projectes de pacificacions no són solucions estàndard aplicades a tot arreu per igual. Des de l’equip de govern, i també des dels serveis tècnics del Districte, hem mantingut converses amb les AFA i les direccions d’ambdues escoles per compartir la diagnosi, necessitats i propostes per arribar a tenir dos projectes amb accions de mobilitat, espai públic, medi ambient i educatives.

El projecte té com a finalitat disminuir la contaminació en tot l’entorn de l’escola, millorar la seguretat rebaixant la velocitat permesa i ampliar els espais públics pel veïnat. Les actuacions també inclouen la imatge d’un cercle groc que avisa als conductors que entren en una zona escolar.

A l’Escola Sagrada Família s’ha ampliat la vorera dos metres més i s’ha transformat el xamfrà en un espai d’estada amb bancs. Guanyem més de 80 metres quadrats on als matins juguen els més petits, i que a la tarda serveix d’espai de trobada.

A l’Escola Univers s’ha pacifi cat un dels dos carrils de Carrer Bailèn per assegurar un espai ampli per a l’entrada i sortida dels nens i nenes a l’escola, i el carril que s’ha mantingut, ara té una velocitat màxima de 20 km/h. A l’altra sortida, al carrer Quevedo, s’ha invertit el sentit de circulació per reduir el nombre de vehicles que hi passen, així també es pacifi ca el trànsit i augmenta la seguretat.

El pla continuarà desplegant-se aquest mandat, i properament començarem a treballar amb noves escoles que estrenaran el seu espai protegit al 2021. Volem una ciutat amable, verda i segura, i cal donar a les escoles la centralitat que mereixen.

Pacificació del trànsit al carrer Bailén, a l’altura de l’escola l’Univers. Foto: Cedida