Casal popular Tres Lliris

Si voleu publicar les vostres cartes en aquesta secció, envieu-nos un correu electrònic a redaccio@independent.cat

Al Casal popular Tres Lliris del barri de Gràcia, tot i la prohibició de reunions multitudinàries, es reuneixen fins a 50 persones des del fi nal de la tarda fins a aproximadament l'una de la matinada, gairebé cada dia, amb l'agreujant que a més estan al carrer bevent, fumant, i sense mascareta moltes vegades. Això a part d'estar vociferant al carrer sense respecte als veïns. És com tenir una bena als ulls i no ser conscient de la realitat en què vivim amb el coronavirus.
Joaquín Balanzó