28 de setembre

Em fan arribar un cartell de l’entitat Salut i Família que diu: 28 de setembre, Dia d’Acció Global per l’avortament legal i segur, per una interrupció de l’embaràs legal, segura i accessible. Aquesta entitat fa l’acompanyament de dones que viuen situacions molt dures. Fa temps que no es parla d’aquest tema. Crec que és important tenir-lo present. Aquest dia el crit es va alçar des de tots els països del món. En molts d’ells les dones viuen situacions molt perilloses pel fet de voler interrompre el seu embaràs. Aquí hi ha contrades on no hi ha serveis sufi cients per atendre aquesta contingència i d’altres on hi ha metges que s’acullen a la clàusula de consciència i no hi ha una alternativa local.

Salut i Família fa l'acompanyament de dones que viuen situacions molt dures

Les constitucions de tots els països han de recollir uns drets específics que afecten a l’autonomia corporal de les dones, el seu dret a decidir sobre la maternitat. Continuem exigint la despenalització total de l’avortament voluntari arreu del món. No podem permetre que hi hagi cap dona a la presó, que avorti clandestinament o que mori o estigui en perill de fer-ho per aquest motiu.