On viurem les persones velles?

Si voleu publicar les vostres cartes en aquesta secció, envieu-nos un correu electrònic a redaccio@independent.cat

Som persones velles, veiem el nostre futur en mans de fons voltors o en mans d'una administració que ens farà passar de casa nostra amb assistència a casa tutelada i finalment a una residència. Però no tots ni totes volem aquest futur, ni per a nosaltres, ni per a les nostres filles que són qui finalment fan la cura quan no arriben altres suports. Tenim un projecte, un nou model d'envelliment que ja funciona a molts països, un model cooperatiu, col·laboratiu, participat, autogestionat. Podria ser fàcil: un model d'envelliment públic-comunitari que en base a projecte d'envelliment en convivència pugui comptar amb un espai públic on construir una llar per a persones grans. L'administració autonòmica ha de considerar la vellesa com a vulnerabilitat per accedir a l'habitatge protegit, ha d'ampliar la cartera de serveis als cohabitatges de persones grans, la local ha de facilitar espais en dret de superfície per ubicar els projectes que retornaran al municipi. Pot ser fàcil. 

Anna Corrons i Miralles i Maria Pla Torres,  de Can 70