Amiant, la contaminació silenciosa

El mercat de l'Abaceria, en obres
El mercat de l'Abaceria, en obres | À.G.P.

Ens agradaria convidar als veins i veines de Gràcia a obrir l’ordinador i fer servir l’eina Google Maps per mirar la Vila per satèl·lit. Veureu com molts dels terrats dels edificis son de color gris amb ratlles regulars. Aquests terrats son d’uralita feta amb amiant. 

El procés de desamiantació del mercat de l’Abaceria ha tornat a posar a l’agenda un tema polèmic; de quina manera procedim a eliminar totes les construccions d’uralita (terrats majoritàriament)  que poc a poc es van degradant. La presència d’amiant és un greu risc per la nostra salut i malauradament és un problema que encara no tenim resolt. L’amiant a Gràcia és ben present. 

L’amiant a l'Estat Espanyol va ser declarat il·legal per al seu ús, producció i comercialització l’any 2002. La Unió Europea va aprovar en el 2013 un seguit de resolucions i el 2015 una directiva que preveu per l'any 2028 l'eradicació de l'amiant en tots espais públics i l’obligació d’eliminar tot l’amiant l'any 2032. 

La presència d’amiant és un greu risc per la nostra salut i malauradament és un problema que encara no tenim resolt

Actualment la llei obliga a substituir els elements d'uralita un cop aquests arribin a la fi de la seva vida útil i tots els que pateixin algun tipus de desperfecte. L’Ajuntament i la Generalitat han d’assumir la responsabilitat de controlar i fer complir el desamiantat i que es faci amb les mesures estrictes de seguretat per evitar la dispersió de les seves fibres a l’ambient, fet que provocaria un greu risc per la salut de les persones de l’entorn. Això vol dir que cap desamiantat no es pot realitzar sense un pla de treball que eviti qualsevol risc de contaminació a l'entorn i garanteixi la seguretat de les persones. 

Volem que aquest procés es posi ja en marxa a Gràcia i volem que els veïns i veïnes hi puguem participar com part activa. Volem que el Districte de Gràcia posi a l'abast de tota la ciutadania la informació i les eines que fan possible la nostra participació. Per fer-ho possible necessitem que posi al nostre abast i faci públic: 

•    L'inventari de totes les instal·lacions públiques i privades que contenen amiant.
•    Les eines de participació que permetin completar l'inventari amb els espais que el veïnat vagi  detectant que contenen amiant.
•    Els canals d’informació i consulta perquè la ciutadania coneguem els nostres drets i la manera adequada de procedir si ens sentim afectades.
•    Informació pública de cada una de les llicències de les obres de desamiantació perquè durant tot els procés sigui possible el nostre seguiment i control de les normatives de seguretat.
•    Informació detallada i clara de les ajudes tècniques i econòmiques que la Comissió Europea, la Generalitat i l'Ajuntament posen a la nostra disposició per la retirada de l'amiant.

La nostra implicació és bàsica, sols amb un seguiment acurat de la ciutadania podrem garantir que aquests processos es realitzin amb seguretat. 

Per coordinar tot l’esforç de desamiantat necessitem la figura d’un tècnic especialitzat del districte que faci la interlocució amb el veïnat i  sigui referent quan hi hagi dubtes amb qualsevol actuació a la Vila. 

Si vols més informació o participar activament en aquest procés pots contactar amb nosaltres, o directament amb: 
Plataforma d'afectats per l'amiant del mercat de l’Abaceria:  afectats.abaceria@gmail.com
Grup de treball de l’amiant de la Federació d'Associa­cions de Veïns de Barcelona: info@noalamiant.org

Associació Veïnal Vila de Gràcia [info@avgracia.cat]