Ferrallers a Vallcarca

La finca okupada de Vallcarca que l'Ajuntament vol desallotjar
La finca okupada de Vallcarca que l'Ajuntament vol desallotjar | A.B.

Si voleu publicar les vostres cartes en aquesta secció, envieu-nos un correu electrònic a redaccio@independent.cat

Referent a l’article del vostre setmanari del 5 de febrer passat, sobre l'aprovació de la urbanització i obertura pública entre el c/Gomis 106 i Esteve Terrades  75, un cop s’hagi desallotjat les persones que ocupen el solar amb barraques i ferralla, com veïns del carrer Gomis, volem fer arribar la nostra veu. Som conscients de l’esforç que ha fet la propietat d’aquest solar per haver arribat aquest acord amb l’Ajuntament.

És idònia la urbanització com a espai públic perquè ens beneficia a tots el veïns i veïnes

Durant més de 6  anys els veïns dels edificis que envolten aquest solar, i en especial l'escola Lexia que ho ha sofert físicament (només els hi separa un mur), hem estat denunciant aquesta situació de brutícia, aldarulls, focs, festes, insalubritat (rates), sorolls per trasllat ferralles, entrada de cotxes i furgonetes dins del recinte, etc.

Sabem que no es un solar per edificar, per tant, no hi ha cap interès de negoci per cap banda. Fet que ens tranquil·litza perquè considerem que és idònia la urbanització com a espai públic perquè ens beneficia a tots el veïns i veïnes que degut a la pronunciada pendent, pot alleugerir el pas entre els dos carrers.

Volem que quedi constància que a part de rebutjar les ocupacions o intents d’ocupacions il·legals i per la força, de locals  de petits propietaris que s’han succeït en el nostre barri i en concret en el carrer Gomis, no estem per recriminar aquestes persones ocupes romaneses puguin tenir una llar digna, sempre que sigui de forma legal i sense lesionar la propietat dels veïns, sinó la deixadesa per part de les institucions de no buscar solucions per les persones d´aquesta comunitat que actuen d’aquesta manera, amb mesures locals o a través de gestions governamentals, vers el seu país d’origen,  ja que son europeus com nosaltres i creiem que d’aquest problema que s’estén per el nostre barri, ciutat, principat  i possiblement a tot l’estat espanyol, no hi hagi cap resposta política i desgraciadament, veient com va la societat (cal veure els resultats de les darreres eleccions), ens podem trobar en un futur no molt llunyà respostes contra aquesta comunitat i altres, que poden perjudicar a la convivència pacífica de la nostra ciutat.

Montse Soler i 375 signatures