Sant Medir

Portada del dossier 'Espigolant la història de la festa de Sant Medir'
Portada del dossier 'Espigolant la història de la festa de Sant Medir' | Josep M. Contel

Si voleu publicar les vostres cartes en aquesta secció, envieu-nos un correu electrònic a redaccio@independent.cat

En primer lloc volem destacar la qualitat històrica i literària del dossier sobre Sant Medir incorporat en L’Independent del 26 de febrer. Dit això, potser valdria la pena acompanyar-lo en la data que sembli més oportuna d’un segon lliurament en què hi consti quatre aspectes que per al nostre entendre són bàsics: 

1.El llistat complet de les Colles que han existit i de les que subsisteixen. La recerca documental està feta, només cal revisar-la. 

2.Enfocar una mica més de prop la història de la Federació de Colles de Sant Medir parant esment sobretot en el canvi democratitzador que va suposar el relleu en la presidència de l’any 2.000. 

3.Analitzar la relació que va poder existir entre els enfrontaments previs a les carlinades i l’anada de Josep Vidal, forner, a l’ermita. Potser no era un fet només festiu sinó relacionat amb el proveïment d’aliments a un germà que tenia emboscat en aquell terme... 

4.En qualsevol cas, fer un estudi comparatiu entre la llarga tradició dels hortolans i artesans de dintre ciutat que per Pasqua sortien en romeria cap a Sant Muç i la manera d’organitzar la de Sant Medir per part dels pagesos, especialment graciencs, de fora muralla. 

Són només uns suggeriments. 

Moltes gràcies, Josep Maria, pel dossier Espigolant la història de la festa de Sant Medir. 

Isabel Sanagustín, presidenta de la Federació 2000/2008, i Jordi Albertí, autor del llibre 'Les Colles de Sant Medir' (2003)

Recull d'imatges de Sant Medir 2021