Persones sense llar a Gràcia

La residència Erasmus, a Torrent de l'Olla
La residència Erasmus, a Torrent de l'Olla | À.G.P.

Som moltes les que no volem que a Gràcia s’expulsin les persones per raons econòmiques, les que volem ser una vila plural i diversa. I dins aquesta diversitat volem que les persones sense llar hi trobin el seu espai d’acollida. Durant aquestes darreres setmanes hem estat llegint a l’Independent com el Rebost solidari ha augmentat de forma severa la demanda d’aliments, que l’Ajuntament ha arribat a un acord amb el propietari de la Residència Erasmus del carrer Torrent de l’Olla, ara que no hi ha turisme, perquè una part de l’espai es pugui utilitzar per donar aixopluc a 90 persones sense llar, que Gràcia Cap on vas recolza que les casetes del carrer Encarnació es destinin a habitatges dotacionals públics... 

La iniciativa de l'Ajuntament de Gràcia de donar sostre a gent que no en té és positiva, però és absolutament insuficient

Sabem sobradament que a Gràcia anem expulsant les persones amb menys recursos perquè no poden pagar els preus del lloguer, realitat que hem anat normalitzant o podríem dir “ens hem immunitzat”. Sabem que tenim molts problemes amb l’habitatge: lloguers inassequibles, molts pisos buits sense llogar des de fa anys, escassos pisos de protecció oficial... Avui volem posar l’accent en aquestes persones que es troben en situació límit, persones que no aconsegueixen un arrelament i menys organitzar-se per fer sentir la seva veu. Són totes aquelles que ens trobem al carrer, a la porta del supermercat i que reiteradament passem pel seu costat sense mirar-les perquè ens creen incomoditat... persones a les que no els hem donat la categoria de veïnatge. 

La iniciativa de l’Ajuntament de Gràcia de donar sostre a gent que no en té la valorem positiva, però un espai per a 90 persones fins al mes de maig que sols es pot utilitzar per anar a dormir, és una proposta absolutament insuficient i en volem més. Ja fa molts anys que l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa, en diversos barris, equipaments de titularitat municipal amb l’objectiu d’acollir i cobrir les necessitats bàsiques de les persones que hi accedeixen fomentant la integració social i la resposta solidària veïnal, però una vegada més a Gràcia no en tenim cap. 

Els espais d’acollida que tenim són petits, dispersos i absolutament insuficients. Aquesta realitat l’hem de canviar, perquè nosaltres també volem acollir. La Fundació Arrels ens diu que, si volem ser una comunitat acollidora, a cada barri hi ha d’haver espais petits, segurs, no massificats, adaptats a les  necessitats diverses de les persones que viuen al carrer, espais on poder dormir, resguardar-se durant el dia, on ser acompanyats en les gestions, que permetin conservar les pertinences, amb espai per a les mascotes... Han de ser equipaments de baixa exigència, que creïn confiança, que facilitin la inserció i l’arrelament a la zona que ajudi la tornada a una vida digna. I aquest és el segon gran repte, necessitem habitatge públic en el que també les persones sense llar hi puguin accedir. En definitiva, hem de fer efectiu el dret a l’habitatge.

Associació Veïnal Vila de Gràcia [info@avgracia.cat]