Oci i alcohol, relació no sempre amable

Terrasses a la plaça Virreina
Terrasses a la plaça Virreina | À.G.P.

El Jovent Republicà de Gràcia, amb les Joventuts Comunistes d’Horta - Guinardó i Gràcia, hem dut a terme una campanya de conscienciació sobre la pressió social que pateixen moltes persones per beure alcohol en entorns socials i espais d’oci. Volíem entendre més aquestes situacions i poder fer un anàlisi de les nostres pròpies actituds, alhora que hem volgut proposar aquest debat a la societat. Així vam començar la campanya No bec, no em molestis!. Hem volgut explicar els casos en què persones es poden sentir pressionades per beure alcohol quan, de fet, no ho voldrien fer. Aquests casos són més habituals dels que creiem, i poden ser per malaltia o tractament, o perquè simplement no ho volen. També hem posat el focus en les persones amb trastorns alimentaris. Aquests darrers mesos, hem omplert Gràcia de cartells i enganxines de la campanya, per posar el debat sobre la taula. 

Hem volgut explicar els casos en què persones es poden sentir pressionades per beure alcohol quan, de fet, no ho voldrien fer

Tal com està muntada la nostra societat, el model social, polític i econòmic es nodreix de les inseguretats de moltes persones independentment del seu gènere, per sobreviure i perpetrar-se. Considerant aquesta premissa, es podria dir que les persones amb trastorns alimentaris són fets inevitables del model capitalista en el qual vivim actualment. Fruit d'un estigma social, sorgeix un trastorn no només mental, sinó també físic i de dissociació corporal i de l'autoimatge. La normalització constant de certs aspectes socials, comportaments i comentaris condueix a una invisibilització de les lluites diàries de les persones afectades, i a una estigmatització que surt fora de norma. Aquesta lectura és una visió simplista de la complexa realitat i una explicació extensa dels trastorns alimentaris demanaria un altre article. 

Tornant, però, a la invisibilització de la gent que pateix trastorns alimentaris, majoritàriament dones joves, fa que s’oculti aquesta malaltia, i les pot dur a acceptar, sense gaire ganes, a beure alcohol encara que interiorment no ho vulguin. Per això, fem servir L'Independent per demanar a tothom que faci un exercici d’autoanàlisi, preguntant-se si algun cop ha pressionat més del compte o s’ha sentit pressionada per beure alcohol quan, pel motiu que fos, no en volia beure. Hem volgut posar de relleu i fer palesa aquesta situació i prenem el compromís de dur a les institucions un oci inclusiu, que permeti a tots i totes les joves gaudir sense pressions o invisibilitzar-se. Dimarts 2 de març vam dur una proposició al ple de Gràcia demanant que es donin les eines necessàries a l'associacionisme juvenil i a les entitats esportives, culturals i d'educació en el lleure per incorporar la perspectiva de trastorns de conducta alimentària. Volem garantir un dret fonamental com el lleure, la socialització i el desenvolupament dels interessos de cada persona sense barreres de cap tipus.

Jovent Republicà de Gràcia i Joventuts Comunistes de Gràcia i Horta-Guinardó