El campanar de Gràcia

La Torre del Rellotge, a la plaça de la Vila
La Torre del Rellotge, a la plaça de la Vila | À.G.P.

Si voleu publicar les vostres cartes en aquesta secció, envieu-nos un correu electrònic a redaccio@independent.cat

En el número 836 vau publicar un article sobre el campanar de Gràcia i m'agradaria aportar alguns detalls sobre la seva construcció. El dia 1 de maig de 1863 quan era alcalde Josep Balasch Solé i era Síndic Josep Gurgui es va adjudicar l'obra de la torre del rellotge de la plaça de la Vila, segons projecte i plànols de l'arquitecte del municipi Antoni Rovira Trias. Per l'obra civil d'edificar la torre va resultar guanyadora l'oferta presentada pel senyor Bruno Piera, de Sants, i va ser adjudicada per un import de 12.470 ptes.  Per la construcció i col·locació de rellotge va resultar guanyadora l'oferta presentada pel senyor Alberto Billeter i va ser adjudicada per un import de 15.495 ptes.

El termini d'execució de l'obra era de 7 mesos i el de la construcció del rellotge 5 mesos. Es va inaugurar el dia 8 de desembre de 1863. De l'expedient de l'adjudicació es llegeix: "Sépase que el ilustre Ayuntamiento Constitucional de esta Villa, deseando beneficiar a sus administrados, proporcionando al público un reloj, servicio tan útil, y de que carecía al presente éste tan numeroso como extenso vecindario, consultó y propuso a la Superioridad, formando el oportuno expediente, la construcción de una torre en el centro de la Plaza de la Constitución en cuyo último cuerpo se colocarían las campanas y debajo de estas el reloj, y en el primero una fuente para el servicio publico". 

Joaquim Margenat