Pensions

La defensa del sistema de pensions, reivindicació de les persones grans
La defensa del sistema de pensions, reivindicació de les persones grans

Si voleu publicar les vostres cartes en aquesta secció, envieu-nos un correu electrònic a redaccio@independent.cat

Des de fa mesos, la Coordinadora Estatal en Defensa de les Pensions Públiques (COESPE) està impulsant una campanya estatal de recollida de signatures per demanar al Congrés de Diputats una auditoria independent dels comptes de la Seguretat Social. Durant molts anys s’han difós des dels governs, des de les entitats financeres i des dels mitjans de comunicació informacions que el sistema públic de pensions no era sostenible i que calia reformar-lo. Les reformes proposades per evitar el col·lapse anaven sempre en la direcció de reduir les despeses en pensions: augment dels anys de cotització i de la vida laboral, endarrerir l’edat de la jubilació, penalització de la jubilació anticipada, etc. Mesures que suposen una reducció de l’import de les pensions. 

Els ingressos de les cotitzacions socials s’han reduït a causa de l’increment de l’atur, de la devaluació salarial, de les bonificacions patronals i d’altres mesures

El que no s’explica mai són les causes per les quals les pensions públiques no són sostenibles. Hi ha dos grans motius:

En primer lloc, s’han reduït les cotitzacions socials pel fort increment de l’atur a partir de la crisi de 2008, els baixos salaris, les bonificacions i tarifes planes a les empreses, etc. En segon lloc, perquè la Seguretat Social s’ha fet càrrec de despeses (anomenades impròpies) que corresponien a l’Estat. El Pacte de Toledo des dels seus inicis va recomanar diferenciar les fonts de finançament de la Seguretat Social, per tal que les cotitzacions socials només s’utilitzessin per pagar les pensions contributives i, si havia superàvit, s’havia de destinar a un Fons de Reserva pels temps de crisi. En cas de problemes econòmics, l’Estat havia de fer aportacions a la Seguretat Social, no préstecs, per tal de garantir el pagament de les pensions. El Fons de Reserva de la Seguretat Social està pràcticament buit. Els ingressos de les cotitzacions socials s’han reduït a causa de l’increment de l’atur, de la devaluació salarial, de les bonificacions patronals i d’altres mesures. L’Estat no ha fet aportacions a la Seguretat Social si no li ha concedit préstecs per pagar les pensions. Per tant en aquests moments, la S.S. deu a l’Estat 70.000 M€!

Assemblea de Pensionistes de Gràcia