Més sobre les pensions

El sistema de pensions, clau per a les persones grans
El sistema de pensions, clau per a les persones grans | À.G.P.

Si voleu publicar les vostres cartes en aquesta secció, envieu-nos un correu electrònic a redaccio@independent.cat

Hi ha informes que avalen la idea que la Seguretat Social ha tingut superàvit, inclòs en temps de crisi econòmica, si les cotitzacions socials s’haguessin dedicat només a pagar les pensions contributives. Així, un informe de CCOO presentat el 2016 a la Comissió del Pacte de Toledo afirma que hauria d'haver-hi (en 2016!) al Fons de Reserva uns 520.000 milions d'euros  si la Seguretat Social no hagués pagat despeses que no li corresponien. 

Volem saber quins ingressos ha perdut la Seguretat Social i quines despeses ha assumit que no li pertocaven

Per la seva banda, el Tribunal de Cuentas en el seu informe núm. 1.381 de data 6 d’agost de 2020  afirma que l’Estat no ha compensat a la Seguretat Social les despeses derivades «de l'assistència sanitària i dels complements per mínims, la naturalesa dels quals és no contributiva».

El càlcul del Tribunal de Cuentas fins a 31 de desembre de 2018 és el següent:
Despeses no compensades:
- Complements per mínims: 71.862 M€
- Assistència Sanitària: 31.828 M€
- Total: 103.690 M€

El mateix Pacte de Toledo proposa realitzar un estudi sobre les despeses assumides per la Seguretat Social. Per aquests motius, la COESPE i la Marea Pensionista de Catalunya demanen una auditoria independent i pública.

Volem saber quins ingressos ha perdut la Seguretat Social i quines despeses ha assumit que no li pertocaven! Volem que aquests diners tornin a la Seguretat Social i que permetin, no només tenir un Fons de Reserva, sinó incrementar les pensions més baixes que cobren, sobretot, dones i així reduir la bretxa de gènere!

L’Assemblea de Pensionistes de Gràcia ha participat en aquesta campanya recollint signatures als mercats i a les sortides dels metros. Ara, ha demanat als grups municipals del Districte que se sumin a la nostra demanda al Congrés de Diputats d’una l’Auditoria independent dels comptes de la Seguretat Social aprovant una moció al plenari del districte en aquest sentit.

Assemblea de Pensionistes de Gràcia