Veïnes x Veïnes

L'entrada al Centre de Serveis Socials de la Salut, el Coll, Vallcarca i Penitents, al carrer Sargelet
L'entrada al Centre de Serveis Socials de la Salut, el Coll, Vallcarca i Penitents, al carrer Sargelet | À.G.P.

Veïnes x Veïnes és una xarxa d’acompanyament a dones que viuen situacions de violència masclista o d’altres situacions de vulnerabilitat, que s’ha consolidat al barri de La Salut després d’iniciar les seves activitats fa un any. Està formada per dones participants en  entitats i serveis del barri que, entre totes, amb un treball en xarxa fan accions comunitàries amb perspectiva de gènere. Realitzen acompanyaments de forma presencial i telefònica a les dones afectades per violència masclista en diverses actuacions per sortir del cercle de la violència: fan acompanyaments a serveis socials, sanitaris, jurídics, a espais comunitaris i allà on se’ls indiqui que la dona necessita.

Fan acompanyament presencial i telefònic a les dones afectades per violència masclista

Totes les integrants del grup han rebut una formació específica i estan assessorades pels serveis especialitzats i per Hèlia Dones. També organitzen  formacions obertes al barri que són d’interés per a tota la comunitat. Hi participen veïnes a títol individual o, entre d’altres, La Miranda, l’AVV. de La Salut-Parc Güell-Sanllehy, Ciberdona, PIAD-Gràcia,  Serveis Socials de La Salut, CAP Larrard o Salutem. Disposen d’un circuit de contacte, derivació i seguiment per a les persones interessades en aquest acompanyament. Tel. 608645326; lasalut@veinesperveines.org.