Què és i què fa el Grup de Diàleg Interreligiós de Gràcia

Informació sobre bahaisme, budisme i cristianisme al Grup de Diàleg Interreligiós de Gràcia
Informació sobre bahaisme, budisme i cristianisme al Grup de Diàleg Interreligiós de Gràcia | Cedida

El GDI de Gràcia, vinculat a AUDIR (Associació per el Diàleg Interreligiós i Interconviccional) s’inicia l’abril del 2017. Hi participen persones de les següents tradicions religioses i espirituals: budisme, cristianisme catòlic, evangèlic i ortodox, de la Federació de Famílies per la Pau i la Unificació mundial, de la fe Bahà’í, i de l’Església de Scientology. Mantenim relació amb una sinagoga jueva, una comunitat musulmana sufí, i altres comunitats budistes, catòliques i evangèliques. 

Ens reunim en els diferents centres de culte, entitats o escoles. Així es fomenta el coneixement de la comunitat amfitriona

Els objectius del GDI són:
•  Dialogar sobre les nostres creences religioses.
•  Valorar el fet religiós com un fet humà i social, i una dimensió fonamental de les persones i dels pobles que té funcions socials d´integració i de canvi.
• Visibilitzar i normalitzar el fet religiós i espiritual en el barri.
• Donar a conèixer la diversitat religiosa i espiritual i les conviccions (laiques, atees i agnòstiques) a les escoles i entitats civils del barri.
• Procurar que les comunitats religioses i espirituals coneguin la vida associativa, cultural i social.
•  Organitzar amb altres entitats civils i escoles del barri, algun acte obert a tothom.
 
A cada reunió tractem un tema a partir d’un text que comentem conjuntament, organitzem les activitats a realitzar, proposem noves activitats obertes i públiques i ens informem dels actes que cada comunitat realitza, invitant-nos mútuament. 

Ens hem reunit en els diferents centres de culte o altres entitats o escoles, de manera rotatòria. Així es fomenta el coneixement de la comunitat amfitriona per la resta del grup. Des del 2017 hem fet, cada mes i mig, més de 20 reunions. 

Les activitats  realitzades pel GDI són:
• Presentació pública del Grup al barri.
• Visites a les diverses comunitats religioses i espirituals 
• Sopar interreligiós
• Participació en la Nit de les Religions de Barcelona, amb rutes guiades visitant 2 o 3 comunitats de Gràcia..
• Col·locació de la Exposició sobre diversitat religiosa i realització d’actes (taules rodones sobre espiritualitat, ecologia, harmonia personal i social; taula de contes; concerts interreligiosos) en dues escoles (Escola Pia de Balmes i Escola Claret) i en tres entitats civils (Centre Moral, Lluïsos, i Orfeó Gracienc).
• Publicació en dos mitjans de comunicació local del que és el GDI.
• Visites a entitats socials i culturals presents a Gràcia com són: Enllaç Solidari, Banc de Recursos, Gràcia Solidària, i Centre La Violeta.
• Contactes amb Escoles del Districte com ara l'escolaVedruna, Sant Josep, Jesuïtes Gràcia-Kotska, La Salle.
• Entrevistes amb tècnics  i Caps de Servei del Districte. 

Els projectes del GDI són:
• Visitar noves comunitats de Gràcia per invitar-les a formar part del GDI.
• Connectar amb més Escoles del barri, tant concertades  com públiques.
• Connectar amb més entitats socials i culturals del barri per a donar a conèixer el GDI, la diversitat religiosa i espiritual de Gràcia i realitzar algun activitat conjuntament amb elles.
• Organitzar algun àpat amb persones de diverses tradicions religioses i espirituals.
• Escriure articles als mitjans de comunicació locals de Gràcia sobre la diversitat religiosa i espiritual el barri.

En aquest sentit, l’ Independent ens ha ofert la possibilitat d’anar publicant articles sobre cadascuna de les tradicions religioses i espirituals i les conviccions presents a Gràcia. I aniran apareixent en el nostre estimat setmanari. Us deixem els contactes delgrup per a les persones interessades: Emili Egea (e.egea@audir.org) i Quim Cervera (q.cervera@audir.org).

Grup de Diàleg Interreligiós (GDI) de Gràcia