Sobre la Fe Bahá'í, la religió més recent

Un temple Bahá'í a l'Índia
Un temple Bahá'í a l'Índia | Cedida

La Fe Bahá'í, la més recent entre les religions del món, va néixer a l’Iran a mitjans del segle passat. Al 1949 van acceptar aquesta Fe els primers barcelonins. La seu d’aquesta comunitat a la nostra ciutat és a Les Corts, tot i que hi ha diverses famílies bahá’ís residint al barri de Gràcia.

Els bahá'ís treballen per l'educació material i espiritual de tots els infants del món i l'eliminació dels extrems de la pobresa i de la riquesa. Declaren l'harmonia entre la ciència i la religió com a dos sistemes de coneixement complementaris

Els bahá’ís creuen en Bahá’u’lláh, fundador de la seva Fe. Admeten que la seva paraula revela la voluntat de Déu i que la seva vida i la seva obra en donen testimoni. La Fe Bahá’í reconeix la unicitat de Déu i afirma que els fundadors de totes les religions proclamen la mateixa veritat. Consideren, doncs, que els grans sistemes religiosos que han guiat la humanitat durant milers d’anys, han de reconèixer-se en essència com una sola religió que s’ha anat desplegant i renovant d’època en època, evolucionant a mesura que la humanitat ha anat passant d’una etapa de desenvolupament col·lectiu a una altra.

Bahá’u’lláh va ensenyar que tots els éssers humans són com “els fruits d’un mateix arbre  i les fulles d’una mateixa branca” i que “el propòsit de la religió és el d’establir la unitat i la concòrdia entre els pobles del món”, advertint que si no compleix aquest propòsit no pot considerar-se com  una veritable religió. Va exhortar a tots els pobles “a aixecar-se i fer tot el que estigui en el seu poder per tal d’erradicar la discòrdia d’aquest món i il·luminar-lo amb la llum de la concòrdia.”  Aquesta vocació reconciliadora és la base fonamental de l’espiritualitat i els actes de servei dels bahá’ís. 

Bahá’u’lláh i els seus primers deixebles van patir  grans persecucions, martiris, tortures, i empresonaments en terribles masmorres dels imperis Persa i Otomà, acabant a l’exili,  la presó i  amb la mort de Bahá’u’lláh a Terra Santa.  Actualment a Israel es troba el centre espiritual i administratiu mundial de la comunitat bahá’í, amb la seva seu a la Muntanya del Carmel, a Haifa. 

En la vida quotidiana, els bahá’ís intenten combinar una espiritualitat nodrida de la pràctica diària de l’oració i la meditació sobre la paraula sagrada, amb una vida de servei pràctic i actiu animada per l’amor a Déu i a la humanitat. Els bahá’ís valoren el treball, per humil que sigui, així com l’art, l’artesania i la ciència, com a formes d’adoració al Creador. Ofereixen l'hospitalitat de les seves llars sense prejudicis, afirmen la santedat del matrimoni i de la família, defensen la igualtat de l’home i de la dona. Treballen per l’educació material i espiritual de tots els infants del món i l’eliminació dels extrems de la pobresa i de la riquesa. Declaren l’harmonia entre la ciència i la religió com a dos sistemes de coneixement complementaris.

Celebren la diversitat de cultures com a element inseparable d’un món unit i confien en el poder transformador de l’Esperit Sant, no només en la seva vida personal, sino també en l’evolució de la humanitat cap a una societat global justa.  “La terra,” proclama Bahá’u’lláh, “és un sol país, i la humanitat el seus ciutadans.”  
(bahaibarcelona.org).

Emilio Egea, col·laborador del Grup de Diàleg Interreligiós de Gràcia