Formar esportistes, persones

L'equip de comunicació del CE Europa, en acció al Nou Sardenya
L'equip de comunicació del CE Europa, en acció al Nou Sardenya | Àngel Garreta

Acaba la temporada i és hora de posar en valor tot el que hem fet com a club, no només a nivell esportiu, que és allò més evident, sinó també tot allò que no es veu a simple vista com és el cas de la formació. El Club Esportiu Europa està fermament determinat i compromès en la formació d’infants i joves. La nostra Escola de Futbol és una joia i acompanya centenars d’infants en el seu creixement esportiu i personal. Aprenen a col·laborar, a pensar en el grup, a esforçar-se, a comprometre’s... uns valors i actituds que van més enllà de la iniciació en el futbol gràcies al director de l’Escola, a monitors i monitores esportius i a tot el personal del club.

A l'Escola de Futbol de l'Europa enguany hem aprofundit en la formació de professionals

Aquest aprenentatge humà i esportiu també es fa palès en els equips de base. Pensar en el que és bo per l’equip, valorar l’esforç personal com a eina per a millorar l’equip, aprendre a guanyar i aprendre a perdre, col·laborar, ajudar-se mútuament, etc. Formem esportistes i formem persones. És possible gràcies als coordinadors de la base masculina i la femenina, el coordinador de futbol sala, entrenadors/es i cossos tècnics, així com tota la resta de personal.

Enguany hem aprofundit en un altre aspecte formatiu, un element més de la voluntat i determinació en la formació del jovent: la formació de professionals. Estudiants de formació professional, d’ensenyaments d’esport de règim especial i d’estudis universitaris han portat a terme una part de la seva formació fora del centre educatiu; amb la tutorització i el suport de professionals del club, que els/les han atès i acompanyat en la seva formació, han après d’una forma diferent.

Gràcies a les persones que treballen a les nostres oficines per guiar i recolzar un estudiant del PFI Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals i un estudiant de CFGM Gestió administrativa.

Gràcies a les persones que treballen amb els nostres equips i l’Escola de Futbol per guiar i recolzar 12 estudiants de TEGM Tècnic d’esport en futbol, 5 estudiants de CFGS Ensenyament i animació socioesportiva, un estudiant de TEGS Tècnic superior d’esport en futbol i 8 estudiants de Grau Universitari de Fisioteràpia.

Gràcies a les persones que formen part del departament de comunicació per guiar i recolzar un estudiant de CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles i un estudiant de Grau Universitari de Periodisme.

La implicació dels/les professionals del club en la formació del jovent mereix tot l’agraïment del món: el seu guiatge en l’exercici de les activitats pròpies de la seva especialitat permet que aprenguin a resoldre situacions reals, a tenir pràctica en la professió que han triat i, en definitiva, guanyar en ocupabilitat. Tenim el convenciment que aquestes persones que han fet part de la seva formació amb nosaltres tindran un futur professional prometedor, algunes d’elles fins i tot dins el propi club. Desitgem tota la sort del món per a ells/es i esperem que tinguin un bon record del nostre club, el que durant uns mesos ha estat casa seva.

Núria Pi, vocal directiva del Club Esportiu Europa