Que Ballester no torni a ser mai més una drecera

Els embusssos de trànsit al carrer Ballester, habituals
Els embusssos de trànsit al carrer Ballester, habituals | Cedida

En el número 848 de L’Independent de Gràcia, publicat fa pocs dies, apareix la notícia Mobilitat repensa Ballester pel trànsit a Rius i Taulet. En la mesura  que  aquesta  és una qüestió molt rellevant per a la Plataforma Pacifiquem Ballester, a la qual representem, creiem oportú expressar el nostre parer de forma pública i raonada. 

És evident que un carrer d'amplada inferior a vuit metres, amb un sol carril de circulació i voreres de 0,80 metres no està pensat ni ha de servir per suportar 6.000 vehicles/dia

La Plataforma Pacifiquem Ballester va néixer fa més de quatre anys com a reacció veïnal a la gravíssima situació provocada pel trànsit de pas pel carrer Ballester, entre Avinguda República Argentina i General Mitre. Allò que, sorprenentment, en la notícia que comentem es denomina “el tradicional by pass de sortida de Gràcia cap a General Mitre”. Aquest trànsit, amb mitjanes superiors als 6000 vehicles/dia, ha provocat durant força temps una situació de soroll, contaminació, congestió i perill per a les persones que ha deteriorat extraordinàriament la qualitat de vida dels nostres veïns i ha impedit l’ús normal del carrer dins del seu entorn. 

La Plataforma va aplegar en molt poc temps prop de 600 signatures de veïns i veïnes del mateix carrer i del nostre sector del barri del Putxet Sud/El Farró, per a reclamar una actuació urgent de l’Ajuntament que posés fi a aquesta situació i eliminés  aquesta drecera cap a la Ronda. L’acció va posar en marxa un procés que a hores d’ara ha entrat ja en la seva darrera fase. 

Després de negociacions i estudis tècnics de trànsit amb intervenció de l’Àrea de Mobilitat, l’Ajuntament ha assumit el compromís de pacificar el carrer  Ballester  i  posar fi al seu ús indegut com a drecera mitjançant un projecte d’urbanització que està, a hores d’ara en la seva tramitació final. La primera mesura d’aquest projecte de solució integral ha estat la modificació del sentit de circulació en els trams inicial i final, respectivament, dels carrers Ballester i Escipió. L’execució de les obres del projecte d’urbanització consolidarà aquest retorn definitiu del carrer Ballester al barri. 

Des de la nostra Plataforma recolzem, per descomptat, la reivindicació de la comunitat educativa de l’Escola Rius i Taulet. Reconeixem amb tota convicció el seu dret a disposar d’un entorn més saludable per a tothom en l’activitat escolar. I recordem als responsables municipals que un principi essencial quan es tracta de protegir interessos col·lectius és la proporcionalitat entre els perjudicis que es volen evitar i els danys que es provoquen en intentar evitar-los i que, sens dubte, davant d’això existeixen altres opcions per reconduir els fluxos de trànsit de pas a través de vies més idònies que el nostre carrer. Cada carrer de la ciutat ha de tenir la seva funcionalitat adaptada a les característiques, dimensions i entorn veïnal en que es troba. És evident que un carrer d’amplada inferior a vuit metres, amb un sol carril de circulació i voreres de 0,80 metres no està pensat ni ha de servir per suportar trànsit in itinere superior a 6.000 vehicles/dia. Per això estem convençuts que l’Àrea de Mobilitat sabrà trobar la solució tècnicament més raonable per, alhora, descongestionar l’entorn de l’escola Rius i Taulet, facilitar la sortida dels vehicles de pas i respectar  plenament el compromís formal de l’Ajuntament que “Ballester no torni a ser mai més una drecera”. 

Així ho pensem i així ho volíem explicar a totes les lectores i lectors de L'Independent de Gràcia.

Plataforma Pacifiquem Ballester