La Lleialtat

La cooperativa La Lleialtat, al carrer Montseny 47
La cooperativa La Lleialtat, al carrer Montseny 47 | À.G.P.

El 28 d’abril de 2022 la cooperativa  la Lleialtat, amb seu al carrer Montseny 47, celebrarà el seu 130è aniversari. En homenatge a les persones que ho van fer possible, vull transcriure un petit recull de la història.

1892 a 1931.  Inicis de la Cooperativa. El 28 d'abril del 1892 un grup de veïns, alguns d'ells paletes, van crear La Cooperativa Obrera la Lleialtat. Alguns eren socis de segona categoria de la Cooperativa de Consum dels Teixidors a Mà, fundada l'any 1876 al carrer Terol, i que per dissidències amb les condicions amb que se'ls admetia van optar per escindir-se’n i fundar la seva pròpia societat. Durant més de 30 anys la vida de l'entitat va transcórrer en uns locals provisionals i el 7 de juny de 1924 s’obrien les portes del que seria fins avui el local social: hi havia el forn de pa, el cafè, una petita botiga, la secretaria i una eixida on s’hi solia servir cafè i jugar a les cartes a l'estiu. Al soterrani hi havia el celler que va servir com a sala d'espectacles. 

1931-1936. Anys de plenitud. Amb l'adveniment de la República el 14 d'abril de 1931, el moviment cooperatiu de Barcelona va iniciar la plenitud. La bona marxa econòmica de La Lleialtat i l'interès dels socis per fer-la créixer, adquirint productes i dedicant el temps de lleure a les activitats culturals i recreatives, són constants fins al juliol del 1936.

1936-1939. Temps de guerra. L’alçament militar i l'intent d'alguns sectors de la CNT de confiscar les cooperatives de consum va posar totes les cooperativessota el control del Consell Superior de la Cooperació. La Lleialtat se sostingué per la tenacitat de les dones que en aquestes circumstàncies foren les veritables protagonistes de la vida de la rereguarda.

1939-1975. Una llarga decadència. Acabada la Guerra Civil i tot i que les noves autoritats van tolerar el manteniment de la Unió de Cooperatives de Barcelona hi hagué un abandó per part de molts cooperadors, acovardits per la por de les represàlies. Els membres de la Lleialtat foren detinguts i durant uns dies es cregué que la societat seria dissolta. Però l'esforç per al restabliment de les seccions que havien donat vida a La Lleialtat va donar els fruits: el teatre i les excursions van ser una distracció important. Als anys 60-70 es van començar a veure els primers signes de la competència de les grans indústries que s’establien a Catalunya i dels supermercats.

1976-2017-2021. Els darrers anys. A la mort de Franco el moviment cooperatiu va veure que havia arribat el moment de recuperar el temps perdut. Es van fer contactes però la Lleialtat estava en crisi. La primavera del 1976 Joaquim Gubern, president de l'entitat, va conèixer Fabià Puigserver, escenògraf reconegut internacionalment que li exposà la idea de crear un teatre estable i necessitava un local, i va haver-hi acord. Des del 2017, amb el Lliure com a propietari de l'espai, La Lleialtat renova el consell rector i dona continuïtat a la Cooperativa.

Josefa Fort, secretària del consell rector de la cooperativa La Lleialtat

La cooperativa La Lleialtat, al carrer Montseny 47