La família, escola de l'Amor

La família és l'escola de l'Amor
La família és l'escola de l'Amor | Cedida

La Federació de Famílies per la Pau i la Unificació Mundial va ser fundada a Seül (Corea del Sud) el 1954 amb el nom d’Associació de l'Esperit Sant per la Unificació del Cristianisme Mundial. A partir de 1958 s'expandeix al Japó. El 1959 als EUA i des d'allí a la resta de món. A Barcelona hi va arribar la primera missionera des d'Alemanya el 1965. El 1975 s'expandeix a tots els continents, essent coneguda com Església de la Unificació. El 1998 els seus fundadors decideixen canviar el nom de l'entitat pel de «Federació de Famílies per la Pau i la Unificació Mundial. Actualment, després de la defunció del seu espòs, el Pare Sun Myung Moon, l'any 2012, la Sra. Hak Ja Han, coneguda com la Mare de la Pau, lidera l'organització a nivell mundial.

Els nostres fundadors han creat altres associacions amb projectes per al desenvolupament econòmic dels països empobrits, la interdependència, la reconciliació i la investigació

L’eix central de la nostra doctrina és que Déu és el Pare i Mare Celestial de tota la Humanitat. Com que a l’origen la humanitat va perdre la seva relació amb Déu, Ell, que pateix per nosaltres, va dissenyar un pla de restauració del Seu Ideal. Però perquè aquest pla es realitzi, és imprescindible que nosaltres acomplim la nostra part de responsabilitat. La família és l'escola de l'Amor. Déu vol habitar a cada família. I així, expandint el nivell familiar de l'amor veritable, podrem crear un Món que serà com una gran família. En ell es practicaran els diversos tipus d'amor que s'aprenen a casa: amor paternal, filial, fraternal i conjugal.

El Principi Diví (llibre de text): Explica el significat dels símbols de la Bíblia i el sentit de la Història Providencial de Déu. També estudiem altres llibres, com el Cheon Seong Gyeong, el Pyeong Hwa Gyeong (Missatges de Pau) i el Chambumo Gyeong, que recullen els discursos, oracions i pensaments dels nostres fundadors al llarg de tota la seva vida. També es va publicar World Scripture (Antologia comparada de les Escriptures Sagrades del Món), l’any 1991.

Més recentment s’ha publicat l’autobiografia del Pare Moon: Una vida consagrada a la Pau i també les memòries de la seva esposa Hak Ja Han: Mare de la Pau. A més de la Federació de Famílies per la Pau Mundial, que és el nucli del Moviment d'Unificació, els nostres fundadors han creat altres associacions amb projectes per al desenvolupament econòmic dels països empobrits, la interdependència, la reconciliació i la investigació.

A Corea, a la dècada dels seixanta, hi van fundar l’Escola dels Angelets i el seu famós grup d’infants The Little Angels, amb els seus balls tradicionals, que han estat convidats arreu.

Altres associacions fundades pel Pare Moon i la seva esposa són la UPF (Federació Universal per la Pau), la WFWPU (Federació de Dones per la Pau Mundial). Duen a terme multitud d'accions per la resolució dels conflictes, com per exemple quan en col·laboració amb l’Associació Interreligiosa per la Pau Mundial s'han celebrat esdeveniments per la Pau i la Reconciliació a Jerusalem, per l'amistat entre el Judaisme, el Cristianisme i l'Islam, i per reduir les tensions a la zona.

Per una informació més detallada, es pot consultar la nostra pàgina web i les altres organitzacions filials.

Federació de Famílies per la Pau i la Unificació Mundial