Salvar el recinte de Sant Josep de la Muntanya, deure social

Pancarta contra el vial al mur exterior de Sant Josep de la Muntanya
Pancarta contra el vial al mur exterior de Sant Josep de la Muntanya | À.G.P.

En el darrer Consell Plenari de Gràcia del dia 4 d’octubre, des del grup municipal de Barcelona pel Canvi, vam presentar una proposició que portava per objectiu preservar el santuari de Sant Josep de la Muntanya i els seus entorns. La proposta formulada pel govern de Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) no desafecta, de l’actual planejament, el vial que es troba dins la finca del santuari. Aquest vial ja fa vint anys es va voler obrir per tal de connectar el carrer de Mare de Déu de la Salut amb el carrer Maignon. En aquell moment, degut a la pressió de les monges i dels veïns, el govern va recular i no va tirar endavant l’expropiació.

El santuari i els seus entorns estan protegits com a patrimoni arquitectònic classificat com a bé cultural d'interès local

Des de Barcelona pel Canvi considerem que l’MPGM és una oportunitat per desafectar el vial i resoldre aquesta qüestió. La proposta que vam formular en el ple anava en la línia que tot el recinte del santuari es tractés de forma unitària i, per tant, que la qualificació del vial passés a formar part de l’equipament actual. D’aquesta manera, evitaríem dividir el recinte en dues meitats. Cal tenir en compte que en aquest espai hi ha un CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa), és a dir, un centre destinat a infants i adolescents de 0 a 18 anys desemparats i tutelats per la DGAIA. El CRAE els acull, els dóna protecció i un lloc per viure i vetlla per la seva educació.

El CRAE de Sant Josep de la Muntanya és un dels més importants de la ciutat de Barcelona, el qual acull a més de seixanta menors, molts d’ells amb problemes. Obrir el vial tindria un efecte directe al seu espai vital i de convivència, alterant moltes de les activitats que aquests nois i noies desenvolupen, ja que en la zona del vial hi ha sis llars de menors, zones enjardinades i d’esbarjo. Per tant, aquesta qüestió no es pot tractar només des d’una perspectiva urbanística, cal també considerar el seu impacte social.

La DGAIA i el Centre de Serveis Socials de Barcelona s'han mostrat contraris a l'obertura del vial

A més, és molt important tenir en compte que el santuari de Sant Josep de la Muntanya i els seus entorns estan protegits com a patrimoni arquitectònic classificat com a bé cultural d’interès local. Al mateix temps, tant la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) com el Centre de Serveis Socials de Barcelona, sempre s’han manifestat contraris a l’obertura del vial. El CRAE de Sant Josep de la Muntanya desenvolupa una gran tasca social, un enorme servei a la comunitat, especialment a aquelles persones que ho necessiten. Volem agrair sobretot a les monges, elles estan cada dia al càrrec d’aquests nens.

En relació amb la proposició, va ser aprovada per la majoria del ple amb els vots favorables de Barcelona pel Canvi, Ciutadans, Junts per Catalunya i les abstencions del govern de comuns i socialistes. Esquerra Republicana de Catalunya, de forma inexplicable, i després de fer una intervenció en defensa d’aquest espai, va votar en contra argumentant que no acabaven de veure la solució de desafectar el vial. Encara avui hi ha gent que ens pregunta perquè no els vam deixar governar...

Finalment, des de Barcelona pel Canvi considerem que aquest és un primer pas que va en la bona direcció i posem en valor el vot de govern referent a aquest tema. La seva posició és un pas important per acostar posicions referent al MPGM, encara que actualment estem molt lluny. Tot i això, des del nostre grup, passi el que passi amb el MPGM, treballarem per tal que aquest vial quedi desafectat, es protegeixi tots els entorns del santuari, deixem al CRAE fer la seva feina i tanquem un debat que porta massa temps sobre la taula en el nostre districte.

Jordi Daura, conseller municipal de Barcelona pel Canvi a Gràcia