Regular no és prohibir

La regulació de les llars compartides, objecte de debat polític
La regulació de les llars compartides, objecte de debat polític | À.G.P.

Sota el hashtag #RegularNoÉsProhibir, entitats i col·lectius com l’Associació d’Amfitrions de Llars Compartides de Catalunya o Som Llars fan campanya per una regulació justa pel que avui es coneix com a llar compartida. Estem parlant d’un element bàsic com és l’habitatge principal d’una persona, què n’és la titular, i que el comparteix de forma temporal amb tercers a canvi d’una contraprestació econòmica. Avui en dia, un dels problemes per les persones que aposten per aquesta activitat, la qual els reporta uns recursos per poder entre altres pagar un lloguer o hipoteca és que no hi ha una regulació que reconegui aquesta fórmula d’allotjament. En bona part, aquests allotjaments s’han estès gràcies a les plataformes digitals i han estat canalitzadors d’una nova manera d’entendre el turisme i de generar riquesa en el Km 0, és a dir, als barris de les nostres ciutats, i especialment a Barcelona. 

Parera, va demanar que ens posem a treballar per tal d’establir un marc regulador i es deixi d’atemptar contra la llibertat de les persones en tenir aquestes llars

Davant d’aquesta situació, en el darrer ple de l’Ajuntament, des de Barcelona pel Canvi, vam portar a votació una proposició que demanava iniciar amb caràcter immediat els treballs necessaris que aboquin a l’aprovació d’una ordenança de les llars compartides. Cal tenir en compte que la Generalitat va aprovar l’agost de 2020 un decret llei que facultava els ajuntaments a regular l’ús de les llars compartides per períodes inferiors a 30 dies. A més a més, el govern municipal es va comprometre a crear una comissió per donar sortida a aquesta situació. La proposició es va aprovar amb els 21 vots favorables del grup proposant, BCNxCanvi, i de Junts, Ciutadans, PP i PSC. En canvi, BComú i ERC van votar-hi en contra, és a dir, 20 regidors. La presidenta de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, va demanar que ens posem a treballar per tal d’establir un marc regulador i es deixi d’atemptar contra la llibertat de les persones en tenir aquestes llars. La negativa dels dos grups majoritaris demostra que més enllà del debat nacional hi ha un debat ideològic que comparteixen 100%. ERC pretén construir una alternativa a l’actual govern quan avala les mateixes polítiques ideològiques del partit de l’alcaldessa Colau. Sembla mentida que hàgim de ser els últims de l’hemicicle a desencallar qüestions que els partits amb més representació mantenen bloquejades. Som un grup amb només tres regidors a l’ajuntament, però segurament un dels més influents, i sempre posant per damunt els interessos de la ciutat als del mateix partit.

Jordi Daura, portaveu del grup municipal BCNxCanvi a Gràcia