MPGM, oportunitat recuperada

Casetes de la plaça Joanic, cantó mar
Casetes de la plaça Joanic, cantó mar | À.G.P.

Ja fa uns mesos, des d’ERC Gràcia vam escriure a l’Independent una tribuna sota el títol “MPGM, oportunitat perduda”. En aquell article, detallàvem per què creiem que la proposta inicial de Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que plantejava Govern Municipal, ens semblava irreal i enganyosa, aportant més problemes que solucions. A grans trets l’article exposava diferents motius pels quals crèiem que la MPGM necessitava un gir de 180 graus. Aquests elements eren la reducció del nombre d’edificis afectats, la necessària inclusió de Joanic a l’àmbit de la MPGM, la clarificació de la previsió totalment fictícia de fins a 2000 nous habitatges de protecció oficial (HPO), i la necessitat d’augmentar encara més l’abast de la protecció patrimonial.

El nostre ADN ens impedia quedar-nos de braços creuats

Partint d’aquest punt, des d’ERC Gràcia ens vam plantejar dues opcions: O ens enrocàvem amb un “no a tot” que ens semblava que en res ajudaria els veïns i veïnes, o ens arromangàvem per intentar capgirar la proposta inicial de MPGM. Així ha estat: Des de la primavera passada hem realitzat diverses reunions amb afectats i afectades per la MPGM, experts en patrimoni i diversos col·lectius i associacions, així com incomptables visites sobre el terreny.

Fer política és arribar a consensos i treballar per l'interès general, lluny de picabaralles oportunistes

I quin és el resultat? En primer lloc, amb el PGM del 1976, podíem comptar fins a 158 habitatges afectats, xifra que queia fins a 42 habitatges amb la proposta inicial de MPGM. Finalment, amb la proposta pactada amb ERC la xifra cau fins a només 9 habitatges afectats, desafectant fins a 149 habitatges a la Vila de Gràcia, una xifra històrica. En segon lloc, hem pactat en la MPGM una addenda segons la qual abans d’abril s’haurà d’abordar les afectacions de Joanic i entorns. En tercer lloc, hem constatat com les previsions irreals les per aconseguir habitatge social a través de remuntes, ha estat poc més que un titular, en tant que malauradament l’estructura de la propietat i la tipologia constructiva de Gràcia ho impossibiliten. També cal mencionar que, finalment, en el cas de pisos de més de 160 m2, si en la primera transmissió patrimonial es vol dividir l’immoble, aquest no estarà afectat per esdevenir HPO. En tot cas, com en la proposta inicial, la mesura del 30% d’HPO en Sol Urbà Consolidat serà efectiva a partir dels 400m2, 200m2 menys que a la resta de la ciutat. Finalment, i no menys important, hem lluitat per incorporar protegir diversos elements patrimonials distintius de Gràcia, com ara les Capelletes de Sant Roc.

El nostre suport a la MPGM tampoc és una carta blanca per al govern municipal

Si bé no neguem que aquesta no és la nostra MPGM, l’ADN d’ERC Gràcia ens impedia quedar-nos de braços creuats. Fer política és arribar a consensos i treballar per l’interès general, lluny de picabaralles oportunistes. El nostre suport a la MPGM tampoc és una carta blanca per al Govern Municipal, sinó un toc d’atenció per a les properes MPGM que es vulguin abordar. L’urbanisme no pot basar-se en la improvisació i en les presses; calen objectius clars, realisme i responsabilitat. Per tant, des d’ERC Gràcia ens negàvem tant a tornar al PGM del 1976, com a acceptar una MPGM amb unes previsions d’HPO irreals, una protecció insuficient del patrimoni, i una gran quantitat d’immobles afectats, qui sap si per 40 anys més.

Max Zañartu, regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona